Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 113. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
 

 
 

Vstup Ústeckého kraje do HSR-ÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK.
Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. HSR-ÚK v rámci plnění tohoto cíle plní roli regionální tripartity na regionální úrovni a takto je respektována také ze strany Rady hospodářské a sociální dohody ČR a centrálních orgánů.

Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2016“

Celkem bylo připraveno 3,5 milionů korun. Radní navrhují zastupitelům schválit tyto dotace:

 

 ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

Výše dotace: 50 000 Kč

 

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most

Výše dotace: 510 000 Kč

 

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
Výše dotace:  1 134 000 Kč

 

Krajská zdravotní, a.s.

sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Výše dotace:1 806 000 Kč
(dotace bude čerpaná na služby: Rehabilitace hrou, Rozvoj MSPP Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí n/L, Program substituční léčby závislých na opioidech, zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí v denním stacionáři)

 

Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016“

Radní navrhují zastupitelům rozhodnout o přidělení níže uvedených dotací. Celkem bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 pro tyto účely vyčleněno 50 128 000 Kč.

 

Krajská zdravotní, a.s.

Výše navrhované dotace: 36 257 000 Kč

Dle aktualizované žádosti si společnost KZ, a.s., z poskytnuté dotace plánuje pořídit 4 přístroje, a to RTG přístroj s C-ramenem pro operační sál oddělení ortopedie pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem; ultrazvukový přístroj pro oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem; laparoskopickou věž pro operační sál gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín; magnetickou rezonanci pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Chomutov.

 

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Výše navrhované dotace: 1 495 000 Kč

Poskytnutou dotaci organizace použije na pořízení odsávaček pro obě lůžkové péče. Dále budou pořízeny EKG přístroje,defibrilátory, pulsní oxymetry a infuzní pumpy.

 

Městská nemocnice v Litoměřicích
Výše navrhované dotace: 5 135 000 Kč

Poskytnutá dotace bude použita na pořízení telemetrie pro 8 lůžek, elektricky polohovatelných lůžek vč. matrací antidekubitních, nočních stolků, hrazdy napřimovací, plastových rukojetí svinovacích, stojanů na infuze, držáku berlí, přenosného ultrazvuku, Holteru s 5ti moduly, ergometrie vč. zátěžového kola.

 

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Výše navrhované dotace:  2 600 000 Kč

V rámci poskytnuté dotace si organizace plánuje pořídit centrální monitorovací systém, pacientské monitory pro oddělení JIP. Dále mechanicky polohovatelná lůžka, zdravotní matrace, hrazdy a hrazdičky k lůžkům pro dětské a porodnické oddělení, lineární dávkovače, infuzní pumpy, injectomat, vozík pro zemřelé, přepravní a hygienická křesla, křeslo pro kardiaky, podsedáky a rehabilitační pomůcky.

 

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Výše navrhované dotace: 1 794 000 Kč

Organizace si dle podané žádosti plánuje pořídit zdravotní matrace standardní, elektricky polohovatelná lůžka, myčku podložních mís, defibrilátor, monitor endoskopie, operační lampu, inkubátor, Holter SE, kamery a infuzní pumpy.

 

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
Výše navrhované dotace: 2 132 000 Kč
Dotace bude použita na pořízení speciálního elektricky polohovatelného lůžka pro oddělení JIP, dále elektricky polohovatelných lůžek, lůžek dětských a lůžek s vyšší vybaveností vč. zdravotních matrací a nočních stolků s jídelní deskou, bariatrického lůžka vč. matrace, hrazdy a infuzních stojanů.

 

VITA, s.r.o.
Výše navrhované dotace: 715 000 Kč

Dle aktualizované žádosti poskytnutou dotaci organizace použije na pořízení mechanicky a elektricky polohovatelných lůžek, zdravotních matrací vč. hrazdiček a nočních stolků, monitoru vitálních funkcí iM8 EKG, stojanů na infuze, převazového vozíku UNIS, sprchovací sedačky pojízdné.

 

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – poskytnutí dotace

Celková poskytnutá částka na dotace pro jednotlivé žadatele je ve výši 13 192 881 Kč. Jde o poslední schvalovanou částku.

V tuto chvíli jsou veškeré finanční prostředky zasmluvněny a probíhají podpisy jednotlivých smluv.

 

Změna společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Radní doporučují zastupitelům rozhodnout o změně smlouvy.
V r. 2016 je částka 10,3, mil. Kč součástí upraveného rozpočtu. Nárok podle změny smlouvy
30 milionů Kč ročně v letech 2017 – 2020 je zařazen do návrhu rozpočtového výhledu Ústeckého kraje.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 14.6.2016 / 14.6.2016 | Účinnost od-do: 14.6.2016-14.7.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém