Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 118. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
 

 
 

Dofinancování sociálních služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“

 

Ústecký kraj obdržel na základě žádosti finanční prostředky ze státního rozpočtu od MPSV na navýšení platů pro zaměstnance sociálních služeb a to ve výši 32 833 100,- Kč.

 

V tuto chvíli jednáme o dalším navýšení prostředků na pobytové služby, kde aktuálně pro subjekty, které nejsou příspěvkovými organizacemi kraje, chybí cca 9,5 mil. korun.

 

Přijetí daru – umělecké sbírky manželů Ing. Petra Zemena a a Evy Kunstové

 

Radní doporučují zastupitelům rozhodnout o nabytí daru a schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě, která se bude o sbírku uměleckých děl starat.

Předmětem darování je hodnotná umělecká sbírka „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“. Sbírka obsahuje 834 předmětů a budovu v městské památkové rezervaci na území Žatce.

Součástí sbírky jsou obrazy, sochy, masky, objekty, starožitný nábytek, sklo, porcelán, koberce, etnografické artefakty a další. V kolekci uměleckých děl se nacházejí převážně malířská a sochařská díla moderního umění, např. Josefa Čapka, Emila Filly, Otty Gutfreunda, Františka Kupky, Františka Muziky, Josefa Špály, Jana Zrzavého a dalších významných českých i zahraničních umělců.

 

Poskytnutí finanční dotace městu Lovosice

 

Rada Ústeckého kraje po projednání navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí finanční dotace z Fondu mimořádných událostí a to na základě došlé žádosti.

 

Dotace:

název: Město Lovosice

sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice

IČ: 00263991

částka: 250 000,- Kč

projekt: Sanace havarijního stavu – Zabezpečení a následné odstranění rizikových

odpadů (látek a chemikálií) z areálu bývalé olejny v Lovosicích

 

 

Materiál k problematice dopravních staveb v Ústeckém kraji – výzva Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR

 

Radní doporučili Ústeckého kraje schválit Výzvu Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR ve věci problematiky dopravních staveb v Ústeckém kraji.

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání 27.6. uložilo radě kraje zpracování tohoto materiálu k problematice dopravních staveb, který by definoval nejpodstatnější problémy v oblasti dopravní infrastruktury kraje a jeho předložení do jednání krajského zastupitelstva v září 2016, přičemž materiál by byl podkladem pro následné zaslání výzvy Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR k neprodlenému řešení problémů.

 

 

Část znění výzvy:

„Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s prioritami definovanými a nezbytnými pro další rozvoj regionu Ústeckého kraje vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo dopravy ČR k urychlenému zajištění následujících základních priorit v oblasti dopravní infrastruktury pro dořešení dlouhodobě nepříznivého stavu:

 

1. Zařazení nedokončených úseků dálnice D7 mezi prioritní dopravní stavby ČR

2. Ucelené řešení páteřní komunikace Ústeckého kraje I/13

3. Dokončení dálnice D8 v roce 2016

4. Výstavba dálnice D6

5. Řešení dalších kritických úseků páteřních komunikací I. Třídy“

 

Účast Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017

 

 

Radní schválili účast Ústeckého kraje v roce 2017 na veletrzích cestovního ruchu Fiets Utrecht, Fiets Gent, Eurobike Friedrichshafen, CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, ABF Hannover, Toursalon Poznaň, F.RE.E. Mnichov, Dovolená Ostrava, Freizeitmesse Norimberk, MITT Moskva, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín, WTF Shanghai, BITE Peking, Země živitelka, Tourism Ostróda, Památky, ITEP Plzeň, WTM Londýn, TC Lipsko.

 

Na veletrzích cestovního ruchu se prezentujeme vlastní expozicí především na veletrhu Holiday World Praha. V roce 2016 jsme se poprvé tímto způsobem prezentovali také na veletrhu v Drážďanech. Tato prezentace byla velmi úspěšná a z tohoto důvodu ji navrhujeme i pro rok 2017. Na těchto dvou veletrzích se Ústecký kraj bude prezentovat vlastní expozicí, v rámci které nabídne prostor pro prezentaci všem subjektům působícím v cestovním ruchu v našem kraji. Celá expozice je rozdělena dle „Brány do Čech“ do 4 přirozených turistických oblastí.

 

Na zahraničních veletrzích se bude opět prezentovat v rámci expozice České republiky, kterou zajišťuje agentura Czechtourism.

 

Regionální filmová kancelář Ústeckého kraje

 

V Ústeckém kraji vzniká regionální filmová kancelář. V posledních letech velmi dynamicky roste nová forma cestovního ruchu tzv. „filmová turistika“, kdy se zvyšuje návštěvnost míst, která jsou spojená s natáčením pohádek, seriálů a filmů. V rámci Ústeckého kraje navrhujeme zastřešit a zajistit činnost „Filmové kanceláře Ústeckého kraje“ v rámci činnosti oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, které bude fungovat jako kontaktní místo. Z pozice Krajského úřadu se snáze dojednávají podmínky a povolení s vlastníky jako je NPÚ, města, obce, Lesy ČR, apod. Filmová kancelář Ústeckého kraje bude spolupracovat a pomáhat filmovým štábům, produkcím, lokačním manažerům a dalším filmovým profesionálům. Postupně bude vytvořena síť měst, obcí, institucí i soukromých subjektů, které jsou vůči audiovizuálním produkcím vstřícné. Níže stručně popisujeme oblast a rozsah činností „Filmové kanceláře Ústeckého kraje“:

- komunikace s regionálními úřady a subjekty a podporu při zajištění povolení k natáčení,

- vyhledávání/výběr lokací a zajištění obhlídek/zpřístupnění,

- doporučení a zajištění kontaktů na místní dodavatele - ubytovací a stravovací služby, produkční agentury, dopravní podniky, příspěvkové organizace kraje, atd.,

- nábor epizodních rolí a komparzu,

- odborné konzultace týkající se regionu (infrastruktura, historie, kultura, architektura, přírodní podmínky apod.),

- ostatní náležitosti, dle individuálních podmínek, potřeb a možností.

V současné době již funguje 8 těchto filmových kanceláři na regionální úrovni po celé republice.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 19.8.2016 / 19.8.2016 | Účinnost od-do: 19.8.2016-19.9.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém