Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 122. jednání Rady Ústeckého kraje

 
 

 
 

 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016- výsledky soutěže

 

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ pro školní rok 2016/2017

Radní schválili pokračování vyplácení příspěvku na dojíždění. Tento motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji je určen pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, kteří ukončili povinnou školní docházku a ve školním roce 2016/2017 navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem. V případě víceletých gymnázií náleží příspěvek na dojíždění žákům v osmiletém gymnáziu od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu od nástupu do tercie.

Příspěvek mohou získat žáci dojíždějící z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1000,- Kč/žák za pololetí školního roku.

Ve školním roce 2015/2016 podalo žádost v rámci Motivačního programu - Příspěvek na dojíždění 39 škol zřizovaných Ústeckým krajem. Částka vyplacena na základě podaných žádostí byla 1 608 000,- Kč. Finanční prostředky byly školám vypláceny zpětně za každé pololetí na základě skutečného vyúčtování.

 

Na pokrytí nákladů spojených s realizací Motivačního programu „Příspěvek na dojíždění“ je v návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhována částka ve výši 2 500 000,- Kč.

O příspěvek na první pololetí budou školy žádat 10. 2. 2017.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“

Rada schválila pokračování programu i ve školním roce 2016/2017. Cílem Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. I přes jisté oživení zájmu žáků základních škol a jejich rodičů jsou technické obory ve středních školách žáky dlouhodobě a oprávněně považovány za studijně náročné a přes velkou jistotu budoucího zaměstnání 14 – 15leté děti často dají přednost zdánlivě snazšímu studiu v oborech službových a ekonomických.

 

Poprvé byl motivační program vyhlášen ve školním roce 2009/2010. Za dobu realizace bylo zjištěno, že motivační program měl určitý dopad a ve svém důsledku vedl ke zvýšení zájmu o studium vybraných oborů. Peněžní podpora motivuje žáky nejen k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy, ale i k lepším výsledkům v oblasti chování. Podporováno je celkem 11 oborů vzdělání, z toho 10 učebních a 1 maturitní.

Přehled podporovaných oborů vzdělání:

Instalatér

Klempíř

Tesař

Řezník - uzenář

Strojní mechanik

Zedník

Aplikovaná chemie

Obráběč kovů

Elektrikář

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 

Graf: Vývoj počtu žáků v prvním ročníku středních škol zřizovaných Ústeckým krajem:

01

 

I když střední školství prochází demografickým poklesem, lze konstatovat, že motivační program přináší pozitivní efekt a vede ke zvýšení zájmu žáků o učební obory, po jejichž absolventech je na trhu práce poptávka.

 

Finanční prostředky jsou školám vypláceny zpětně za každé pololetí na základě skutečného vyúčtování. V školním roce 2015/2016 byla žákům vyplacena částka 3 757 000,- Kč. Na pokrytí nákladů spojených s realizací je v návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhována částka ve výši 5 mil. Kč.

 

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s městem Varnsdorf

 

Na základě dlouhodobých příprav a jednání odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a zástupců města Varnsdorf rada schválila návrh smlouvy nutné k zapojení MHD Varnsdorf do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje.

V současné době je ve městě Varnsdorf městská hromadná doprava málo využívaná místními obyvateli. Malá využitelnost je zapříčiněna nevhodným vedením linky, umístěním zastávek a nerovnoměrně navrženým jízdním řádem nereflektující požadavky obyvatel. Se zavedením městské hromadné dopravy do integrovaného systému DÚK se během společných jednání zástupců Ústeckého kraje, města Varnsdorfu a dopravce navrhla nová linka MHD, která se doplňuje s integrovanou meziměstskou dopravou DÚK, což zaručuje plynulé návaznosti při dopravě např. do zaměstnání či škol mimo město Varnsdorf.

 

Jsou navržena nová umístění zastávek, která budou poskytovat větší komfort pro cestující. Takovými příklady lépe umístěných zastávek jsou: zastávka přímo v areálu nemocnice v blízkosti bezbariérového vchodu, vložení nové zastávky v ulici Karlova pro zkrácení docházkové vzdálenosti na MHD, doplnění nové zastávky u nákupního areálu, nová zastávka u 3. základní školy pro zvýšení bezpečnosti dětí (snížená nutnost přecházení), nová zastávka pro zlepšení dostupnosti Městského

 

 

úřadu a nová zastávka u starého nádraží, která bude sloužit jako přestupní bod autobus – vlak a zároveň zlepší dostupnost na místní hřbitov.

 

Nový jízdní řád MHD přinese zavedení taktu pro lepší zapamatovatelnost odjezdů autobusů a zároveň zapracování konkrétních požadavků obyvatel města (například časy odjezdů autobusů od nemocnice propojeny s ukončením pracovního dne zaměstnanců nemocnice). Nový jízdní řád přinese i vzájemné sjednocení rozdílných dopravních systémů (a různých dopravců) na daném území Ústeckého kraje do jednoho společného celku.

 

 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě

 

Na základě provedených kontrol a prokázaných porušení smluvních povinností ze strany dopravců ve dnech 20. 6. 2016 až 29. 8. 2016 rada rozhodla o uložení 54 pokut celkem pěti dopravcům v celkové výši 280 000,-Kč. Většinou se jednalo o nefunkční informační systém, nedodržené stáří náhradního vozu, nevydaný jízdní doklad nebo špatnou teplotu ve voze.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 13.10.2016 / 13.10.2016 | Účinnost od-do: 13.10.2016-13.11.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém