Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 123. jednání Rady Ústeckého kraje

 
 

 
 

Stanovisko Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků

 

Rada vydala souhlasné stanovisko s pořízením celotělového MR skeneru o síle 1,5T pro mosteckou nemocnici. Stanovisko je součástí žádosti Krajské zdravotní, a.s. o posouzení rozmístění zdravotnických přístrojů pro komisi, kterou zřídil v roce 2014 ministr zdravotnictví. Důvodem pořízení přístroje je rozšíření spektra vyšetření o MR muskuloskeletárního aparátu, parenchymatózních orgánů břicha, mediastina a krku, bez kontrastního zobrazení cévního řečiště a vyšetření CNS.

 

Přesunem části vyšetření z CT na MR přispěje k snížení radiační zátěže pacientů. Spádová oblast zahrnuje 115 000 obyvatel okresu Most, je dále rozšířena o přilehlé části okresu Louny, které nedisponují lůžkovým zařízením pro zabezpečení zdravotních služeb.

Investiční náklady jsou odhadovány na 30 000 000,- Kč bez DPH. Krajská zdravotní předpokládá nutné stavební úpravy stávajících prostor Nemocnice Most v odhadované částce 500 000- Kč.

Financování bude z vlastních zdrojů. Krytí provozních nákladů je předpokládáno z výnosů od zdravotních pojišťoven v rámci kontraktačních jednání, výkony jsou v celém rozsahu hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami.

 

 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ – vyhodnocení 2016

Ústecký kraj i pro akademický rok 2016/2017 počítá v rozpočtu s 2 000 000 Kč. Rada rozhodla o zařazení 25 vybraných žadatelů do stipendijního programu. Žadatelé jsou převážně z Ústeckého kraje, Prahy či Havířova. 17 žadatelů studuje obor Všeobecné lékařství, 6 obor Zubní lékařství a 2 obor Farmacie.

 

Stipendijní program Ústeckého kraje – 13. ročník 2016/2017

Radní navrhují zastupitelům schválit zařazení úspěšných žadatelů do stipendijního programu.  Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy obdržel ve stanoveném termínu celkem 31 žádostí o Stipendium. Podmínky stanovené Programem splnilo 29 žadatelů a 1 žadatelce se navrhuje udělit výjimku.
Žadatelé studují například tyto obory: Speciální pedagogika, Sport a zdraví, Právo, Dopravní management, Řízení podniku a podnikové finance.

UJEP Ústí nad Labem    12 žadatelů
VŠFS Praha                      6 žadatelů
UK Praha                          5 žadatelů

ZČU Plzeň                        3 žadatelé

TU Liberec                        1 žadatel

U Hradec Králové             1 žadatel

ČVUT Praha                     1 žadatel

U Pardubice                      1 žadatel

Nejvíce žadatelů (celkem 10) je z Ústecka.

 

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje – dohoda o spolupráci

Ústecký kraj se na základě Memoranda zavazuje, že bude přispívat na fungování Fotbalové Akademie formou navýšení příspěvku zřizovatele na provoz Střední škole stavební a strojní, Teplice, příspěvkové organizaci, pro zajištění ubytování max. 38 účastníků Fotbalové Akademie a jejich stravovacího režimu v souladu s doporučeními výživového poradce (v rozsahu lehká snídaně a večeře vždy jen ve vazbě na ubytování žáka v daném dnu). V rozpočtu na rok 2017 je počítáno s částkou

1 700 000,- Kč.

 

Dne 28. 12. 2015 bylo podepsáno mezi Ústeckým krajem, Fotbalovou asociací České republiky a Statutárním městem Teplice Memorandum o spolupráci (dále „Memorandum“), jehož základním smyslem je prohlubovat vzájemné vztahy k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti mládežnické regionální Fotbalové Akademie Ústeckého kraje (dále „Fotbalová Akademie“) organizované Nadačním fondem Fotbalové Akademie Ústeckého kraje.

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky – Gymnázium a SOŠ Dr.Václava Šmejkala UL – stavební úpravy a dostava areálu školy

Rada rozhodla o výběru nabídky uchazeče Atelier AVN, s.r.o. v Ústí nad Labem na základě podání ekonomicky nejvýhodnější nabídky na projekční práce. Cena bude 3 miliony korun.

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce a přístavba budovy školy v ulici Stará 99 v Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 27.10.2016 / 27.10.2016 | Účinnost od-do: 27.10.2016-27.11.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém