Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 124. jednání Rady Ústeckého kraje

 
 

 
 

Zajištění letadel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci

 

Rada Ústeckého kraje po projednání schválila  návrh  dopisu  MUDr.  Svatoplukovi  Němečkovi, ministru zdravotnictví ČR, s žádostí  o informace  ve věci zajištění letadel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje.

Výběrové řízení na provozovatele letecké  záchranné služby  na  šesti  stanovištích  v  České

republice dne 1. května  2016  vyhlásilo  Ministerstvo  zdravotnictví  České  republiky.  Do

dnešního dne nejsou známy oficiální výsledky  tohoto  výběrového  řízení. 

 

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Purkyně (SUMMK ČLS JEP), stejně jako Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky (AZZS ČR) vydal i společné prohlášení, ve kterém upozorňují na ohrožení plynulého

Přechodu na jiného provozovatele letadla, zejména z časového hlediska, kdy je třeba splnit řadu

technických úkolů, úkolů spojených s výcvikem a nastavení pravidel posádky letadla (pilot, zdravotnická posádka) a zajištění bezpečnosti provozu. S ohledem na mediální informace o postupu, respektive o komplikacích  ve  výběrovém  řízení, se Ústecký kraj obrací přímo na ministra zdravotnictví, aby informoval v souladu se zákonem o ZZS Ústecký kraj o podmínkách pro využití letadel poskytovateli zdravotnické záchranné služby

 

Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurátorské práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“

 

Radní souhlasili se zadáním veřejné zakázky na služby uchazeči RE, s.r.o., sídlo: Mánesova 1643/92, Praha 2, PSČ 120 00. Vítězná nabídková cena bez DPH je 2.381.600,- Kč. Předmětem je restaurování nástěnných maleb.

 

Beuronská kaple byla součástí kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Klášter vznikl v roce 1865, výmalba ve stylu beuronské umělecké školy o dvacet let později. Dnes patří Beuronská kaple Gymnáziu Teplice. V současné době je kaple nejstarší plně dochovanou beuronskou památkou na českém území, přičemž v České republice se nachází na 40 památek vymalovaných v tomto uměleckém stylu.

 

Projekt „Turistika s výhledem“

 

Ústecký kraj je jako jeden ze zakladatelů Destinační agentury České středohoří nepřímo zapojen do realizace projektu „Turistika s výhledem“. Tento projekt byl schválen k poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Destinační agentura České středohoří je partnerem projektu, realizace je plánována do poloviny roku 2019. Jedním z hlavních cílů projektu je rozvoj udržitelného cestovního ruchu navázaného na Labskou stezku, jejíž dobudování zajišťuje Ústecký kraj. V této souvislosti je Radě Ústeckého kraje předkládána informace o realizaci projektu a to především o plánovaných aktivitách vyžadujících součinnost Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Součástí projektu je marketingová studie, interaktivní mapa a mobilní aplikace, cykloturistické značení, informační panely a další mobiliář.

 

Součástí projektu bude také řešení dostupnosti a průjezdnosti Labské stezky pro složky integrovaného záchranného systému a vazba Labské stezky na lodní dopravu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2016 / 10.11.2016 | Účinnost od-do: 10.11.2016-11.12.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém