Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 48. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

 

 

Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013 v  oblastech regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura, sport. Na dalším jednání radní doporučí zastupitelům ke schválení konkrétní jména.

Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.  Tato cena bude v roce 2014 (za rok 2013) udělována potřetí.

Od vyhlášení výzvy do 28. února 2014 obdržel Ústecký kraj 30 nominací na udělení Ceny hejtmana za rok 2013, které splnily kritéria daná Zásadami.

  • 7 nominací        regionální rozvoj
  • 3 nominace        sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
  • 3 nominace        věda a výzkum
  • 5 nominací         kultura
  • 12 nominací       sport

Výše odměny pro jednotlivé laureáty činí 50 tisíc korun.

 

 

Regionální stálá konference Ústeckého kraje

 

Rada schválila nominaci zástupců Ústeckého kraje do Regionální stálé konference Ústeckého kraje. Navrženi byli čtyři zástupci, a to  RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana ÚK, Mgr. Martin Klika, člen Rady ÚK, pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí, RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Ing. Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů.

V rámci přípravy na programovací období politiky soudržnosti EU 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR doporučuje územním partnerům ustanovení Regionální stálé konference, která bude sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. RSK poskytuje podněty a návrhy vycházející z partnerského přístupu v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze v rámci jednotlivých operačních programů. Dle návrhu MMR se RSK sestává z maximálně 17 členů.

 

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a o přidělení této zakázky

V oblasti Příměstská doprava Teplice uchazeči ARRIVA TEPLICE s.r.o. za základní cenu dopravního výkonu na 1 km ve výši 30,99 Kč bez DPH, v oblasti Teplicko uchazeči  ARRIVA TEPLICE s.r.o. za základní cenu dopravního výkonu na 1 km ve výši 25,16 Kč bez DPH, v oblasti Kadaň – Žatec uchazeči Autobusy Karlovy Vary, a.s  za základní cenu dopravního výkonu na 1 km ve výši 23,69 Kč bez DPH a v oblasti Litoměřicko uchazeči BDS-BUS, s.r.o. za základní cenu dopravního výkonu na 1 km ve výši 24,86 Kč bez DPH.

 

 

Sankce za porušení plnění smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě

 

Rada projednávala protokoly z kontrol provedených pracovníky oddělení dopravní obslužnosti a rozhodla o uložení pokut

dopravci ČSAD Slaný a.s ve výší 15 tisíc korun za kontrolu stejnokroje a odbavování cestujících ve dvou oblastech, 

dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., ve výši 5 000,- Kč. (kontrola odbavování cestujících);

dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., ve výši 20 000,- Kč. (kontrola stáří vozidel 2x a kontrola evidence vozidel 2x);

dopravci Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., ve výši 10 000,- Kč. (kontrola stáří vozidel a evidence vozidel);

dopravci Autobusy KAVKA a.s., ve výši 20 000,- Kč. (kontrola stáří vozidel a evidence tří vozidel v seznamu);

dopravci České dráhy, a.s., ve výši 10 000,-Kč (kontrola stáří náhradního výlukového vozidla, linka U6 a neuskutečněná kontrola jízdních dokladů průvodčím ve výlukovém vozidle).

Na základě provedených kontrol a prokázaných porušení smluvních povinností ze strany dopravců navrhnul odbor DS uložení 14 pokut uvedeným dopravcům v celkové výši 80 000,-Kč (pokuta za každé jednotlivé nedodržení smlouvy činí 5 tisíc korun).

 

 

Cílená výzva D8 pro Ústecký kraj

 

RÚK vzala na vědomí informaci o vyhlášení cílené výzvy D8, která reaguje na potřeby Ústeckého kraje a přispěje  k naplnění cíle Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, tj. zvýšit zaměstnanost a podpořit konkurenceschopnost Ústeckého kraje. Dále schválila podání 3 projektových záměrů do výzvy D8 a zásady pro hodnocení projektových záměrů ostatních oprávněných žadatelů.

Cílenou výzvu pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj vyhlásilo MPSV ČR pod číslem D8, s názvem „Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Pro Ústecký kraj tato výzva alokuje 50 000 000,- Kč. Výzva nepředpokládá jakoukoliv finanční spoluúčast Ústeckého kraje a je 100% financována.

Ústecký kraj se bude ucházet o  finanční podporu v rámci OP LZZ pod názvy:

  1. Komplexní program podpory zaměstnanosti mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - zkrácený název - Step by step
  2. Integrovaný komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje - zkráceny název – Odpovědně na trh práce
  3. Handicap nám nevadí

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj na období 2014 – 2016“ formou zjednodušeného podlimitního řízení

 

Radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem  „ Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj na období 2014 - 2016“ formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Úvěr ve výši  350 000 tis. Kč chce Ústecký kraj použít ke splacení jistiny již vyčerpaného úvěru od České spořitelny a.s. Praha. Maximální doba splatnosti je do 31.12.2016.

Finanční částka na tuto veřejnou zakázku je zařazena v rámci rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 – 2016.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 7.5.2014 / 7.5.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém