Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Cestovní ruch a turistika > Statistické šetření > Data

 

UNESCO: nová šance pro Českosaské Švýcarsko

 
u
Jedna z nejcennějších přírodních dominant Evropy usiluje o zápis na seznam Světového dědictví UNESCO. Dne 18. listopadu 2010 jednali představitelé Českého i Saského Švýcarska na společné konferenci ohledně šancí na zápis tohoto jedinečného přeshraničního národního parku na seznam Světového přírodního dědictví UNESCO.
 

 
 

Tisková zpráva z 19. 11. 2010

 

 

Jednání v hotelu Bastei nedaleko stejnojmenné vyhlídky u Bad Schandau v Saském Švýcarsku se účastnili zástupci obou regionů, ale i odborníci pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Českou stranu zastupoval Ústecký kraj a pracovníci o. p. s. České Švýcarsko.

Konferenci vedl Klaus Brähmig, poslanec spolkového sněmu a předseda Turistického spolku Saské Švýcarsko. Podle jeho slov je šance na zápis velmi vysoká a osobně bude dále jednat se saskou vládou. Významným hostem byl dále Michael Geisler, zemský rada okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří. Geisler zdůraznil pozitivní vlivy na celý region, jako je zlepšení demografické situace v Sasku a zpřístupnění nových turistických nabídek. Ústecký kraj zastupoval Radek Vonka, radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

„Ústecký kraj vždy zápis Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO podporoval. Jsme připraveni na aktivní spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, které by mělo jednat se Spolkovým, resp. Saským ministerstvem o konkretizaci a kvantifikaci dílčích záležitostí“, uvedl Radek Vonka.

UNESCO na jednání zastupovala Dr. Birgitta Ringbeck, z německého Ministerstva pro hospodářství, energie, výstavbu, bydlení a dopravu (Severní Porýní – Vestfálsko), která podrobně popsala nutné procedury a potřebnou klasifikaci hodnot a šancí pro zápis. Horst Wadehn, předseda německého Sdružení Světové dědictví, který přednesl cíle a zaměření Sdružení, zdůraznil podstatu UNESCO a nutnost o povědomí mezi širokou veřejností.

Z odborné konference, na které byly prezentovány závěry z impaktové a porovnávací studie,  vzešlo několik podstatných závěrů. Jednoznačně byly dokázány pozitivní vlivy a přínos oběma regionům. Obavy z negativních dopadů zápisu Českosaského Švýcarska na seznam Světového přírodního dědictví se ukázaly jako pouze dočasné. Jak je patrné z lokalit po celém světě, UNESCO s sebou přináší více zahraničních a bonitních návštěvníků a v zájmovém území dochází bezesporu  k hospodářskému rozvoji. 

Evropa je nositelem nejvíce zápisů UNESCO z celého světa. Česko má dosud 12 zápisů, Německo 34. Šanci Českosaského Švýcarska na zápis do seznamu Světového přírodního dědictví zvyšuje fakt, že se jedná o rozsáhlý přeshraniční region s vysokým stupněm ochrany, která funguje už několik let.

„České straně bylo dokonce v loňském roce uděleno Evropskou komisí prestižní ocenění Evropská excelentní destinace“, dodal Radek Vonka, což dokazuje skutečnou hodnotu a význam celé oblasti.

b
Pohled do jednacího sálu na pevnosti Bastei

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 19.11.2010 / 19.11.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém