Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Úprava na pozemních komunikacích dopravním značením

 
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 7. 2. 2011
 

 
 

 Dotaz žadatele ( v původním znění)

1.       Zdali jste vydali od roku 2006 nějaký metodický pokyn pro obce ve vašem kraji, jehož obsahem by byla problematika procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením a otázka formy takového rozhodnutí dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích?

2.       Pakliže jste metodický pokyn uvedený v otázce č. 1 vydali, jaký je jeho přesný obsah?

3.       V případě, že jste od roku 2006 žádný takový metodický pokyn nevydali, jaký by měl být postup obcí ve vašem kraji, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením?

Odpověď:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel k vyřízení Vaší žádost ze dne 7.2.2011 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:

  1. Naším úřadem nebyl od roku 2006 vydán žádný metodický pokyn pro obce v Ústeckém kraji, jehož obsahem by byla problematika procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením a otázka formy takového rozhodnutí dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
  2. Jelikož žádný metodický pokyn nebyl naším úřadem v předmětné otázce vydán, nelze  jeho obsah uvést
  3. Postup obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve věci stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je dán ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Náš úřad proto jednotlivým obcím pouze poskytoval případné metodické rady v rámci pravidelných společných porad pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s pracovníky našeho odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, případně telefonicky na konkrétní dotazy či při metodických poradách v rámci pravidelné kontrolní činnosti obcí ve věci stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. V rámci metodické činnosti byla jednotlivým obecním úřadům obcí s rozšířenou působností taktéž poskytnuta „Metodická pomůcka pro sjednocení postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, vydaná Ministerstvem dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel v roce 2009, jež aktuálně reagovala na judikaturu Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, v níž se oba soudy předmětnou problematikou zabývaly.

 

Připravil:

Ing. Petr Michálek

vedoucí oddělení

pozemních komunikací

 

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Iveta Pelikánová
Vytvořeno / změněno: 22.2.2011 / 22.2.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém