Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ústecký kraj chce být Smart Regionem

 
foto
Zástupci Skupiny ČEZ a Ústeckého kraje usedli k jednomu stolu, aby zhodnotili uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci i činnost Energetické komise v uplynulém období. Projednali také další možné body budoucí spolupráce v rámci vytváření prostředí pro výzkum, vývoj nových technologií výroby elektrické energie a tepla a zapojení se do různých smart řešení. Mezi diskutovaná témata patřila také oblast školství a podpora technického vzdělávaní.
 

 
 

Ústecký kraj má zájem se zapojit do konceptu Smart Region a o těchto tématech chce jednat s relevantními partnery. „Skupina ČEZ je v energetice logicky prvním partnerem, kterého jsme ho oslovili. Je provozovatelem výrobních zdrojů, má zkušenosti s chytrými sítěmi, energetickými úsporami, provozem elektromobilů včetně budování potřebné dobíjecí infrastruktury a dalších záležitostí nezbytných pro vytvoření Smart regionu neboli chytrého regionu“, říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Právě vzájemnou koordinací a spoluprací významných firem, akademické sféry a veřejné správy chceme přinést nová řešení pro další rozvoj regionu. Cílem je další výrazné zlepšení života obyvatel v Ústeckém kraji a pokračování v dlouhodobém snižování emisní zátěže našeho regionu,“ doplnil hejtman.

Mezi další diskutované téma patřila spolupráce v oblasti školství a podpora technického vzdělávání, které patří mezi základní předpoklady Smart regionu. Koncept Smart Region usiluje o udržitelný růst a vyvážený vztah mezi městy a venkovem, za pomocí nových technologií neustále zvyšuje kvalitu infrastruktury a služeb v řadě oblastí od energetiky, dopravy, například přes zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání, až po bezpečnost.

Ústecký kraj uzavřel v roce 2011 Smlouvu o vzájemné spolupráci s akciovou společností ČEZ. Cílem této dohody je především snížit environmentální zátěž při zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území kraje, zajistit dlouhodobou prosperitu pro své občany a rozvinout spolupráci i v dalších oblastech, jako jsou výzkum a vývoj, vzdělávání, regionální rozvoj, apod. Tato dohoda zároveň ustavila šestičlennou Energetickou komisi jako společnou platformu pro řešení těchto otázek. S novým volebním obdobím jsou za Ústecký kraj jmenováni tři členové: hejtman Oldřich Bubeníček, první náměstek hejtmana Martin Klika a náměstek Stanislav Rybák.

foto

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2017 / 12.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém