Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ústecký kraj chce rozšiřovat spolupráci mezi středními školami a zaměstnavateli

 
logo ÚK
„Až příliš často se setkáváme s kritikou odborných dovedností čerstvých absolventů středních škol, a proto bych velmi rád inicioval v této oblasti takové změny a aktivity, které by tento stav pomohly napravit. Jsem si velmi dobře vědom toho, že odborné vzdělávání nemůže být kvalitní bez jeho praktické části, která by, v ideálním případě, měla probíhat přímo na pracovištích konkrétních firem,“ obrací se na zaměstnavatele ve svém dopise náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Šmíd.
 

 
 

Podpora odborného vzdělávání, rozvoj přírodovědných a technických oborů a řemesel pro praxi včetně prohloubení spolupráce s firmami jako významnými zaměstnavateli je jedním z cílů, které si v rámci programového prohlášení vytyčila krajská koalice. Partnerství mezi krajskými středními školami a významnými zaměstnavateli již dnes v několika případech funguje. Je to motivující jak pro žáky, tak pro firmy, které mají možnost odbornou stránku vzdělávání ovlivňovat a vybrat si své budoucí zaměstnance, kteří mají o vybrané povolání skutečný zájem.

Podle náměstka Petra Šmída by firmy měly garantovat, že praktické vyučování skutečně povede ke zlepšení dovedností žáků, v souladu se školním vzdělávacím programem. Nabízí se samozřejmě řada dalších možností a oblastí, jak zlepšit odborné vzdělávání, ale vždy je nedílnou součástí efektivní spolupráce mezi školou a firmou, případně firmou a žákem.

Dále v dopise uvádí: „Velice si vážím spolupráce vás, zaměstnavatelů, kteří se již aktivně podílíte na přípravě tolik potřebné kvalifikované pracovní síly a stejně tak oceňuji zájem vás, kteří teprve hledáte způsob zapojení se do vzdělávacího procesu, či partnera z řad škol. Pokud máte zájem podílet se na zvýšení profesních kompetencí absolventů středních škol v Ústeckém kraji, navrhuji Vám účast na jednání, na kterém bychom mohli možnosti spolupráce projednat.“

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 18.5.2017 / 18.5.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém