Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby > Dražby majetku

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova bývalé obchodní akademie č.p. 1540 v Teplicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova bývalé obchodní akademie v Teplicích

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

              

Nejnižší podání:  5.050.000,- Kč

Dražební jistota: 505.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 6.045.000,- Kč

                                  

Termín dražby: 23. 11. 2017 v 8,30 hod. (budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460) NEVYDRAŽENO

další termín nebyl dosud stanoven

Prohlídky: 

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

budova: část obce: Teplice, č.p. 1540,  způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č. 3788 (pozemek LV 1) 

zapsaná na listu vlastnictví č. 8417 pro k.ú. Teplice, obec Teplice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

 

Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o samostatně stojící budovu - bývalou školu - několik let nevyužívanou, lokalizovanou při komunikaci Jateční v Teplicích.

Je složena ze základní třípodlažní části a dvou postranních shodných, dvoupodlažních křídel. Je zděná, se sklonitou střechou s hliníkovými šablonami. Základy betonové, obvodové zdivo zděné z cihel. Stropní konstrukce dřevěné. Vnější úpravy břízolitové, vnitřní štukové vápenné. Obklady vnější kabřincové, vnitřní keramické a dřevěné.

Dispozice: 1.PP skladové místnosti, výměník. 1. NP čtyři větší učebny, cca šest kabinetů, místnosti s bývalým sociálním zařízením - WC a umývadla nyní chybí. Ve 2. NP prakticky totéž, ve 3. NP tři větší učebny + místnosti bývalých umýváren a WC.

Technický stav: Vzhledem ke stáří je celkově budova v dobrém technickém stavu. 

Pozemek není předmětem dražby (tedy ani ocenění), jde o majetek statutárního města Teplice.


Teplice 1540

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 13.4.2012 / 13.4.2012 | Zveřejnit od-do: 23.3.2018-24.3.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém