Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 955 v Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 955 včetně pozemku v Ústí nad Labem

 

Správce nemovitosti: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 Kontakt: Petr Kreutzer, telefon: 602 441 400, e-mail: petrkreutzer@spsul.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz


Nejnižší podání:  390 000,- Kč

Dražební jistota: 39.000,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 400 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 6. 10. 2016 v 8,15 hod. v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, sál č. 460 - NEVYDRAŽENO


Prohlídky: 20.9.2016 a 27.9.2016 vždy od 12,45 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 4309 o výměře 195 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Ústí nad Labem - centrum, č.p. 955,  způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č. 4309

zapsaný na listu vlastnictví č. 3373 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

 

Popis a foto nemovitosti:

Budova s uvedeným pozemkem je situována v areálu Západního nádraží, v bezprostřední blízkosti lokomotivního depa. Stavba má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, podle skutečného způsobu užívání se jedná o budovu občanské vybavenosti užívanou jako dílny, výukové prostory a sociální služby s potřebným administrativním zázemím.

Budova je vyzdívaná, v suterénu ze smíšených materiálů, v nadzemní čísti z cihel s tloušťkou obvodového zdiva 45-50 cm. Základy bez izolace, vazníková střecha pokrytá osinkocementovými šablonami na plném bednění, klempířské konstrukce z pozinkovaných plechů úplné, bleskosvod osazen. Vstupní dveře palubkové, do dílenských prostor plechová dvoukřídlá vrata, vnitřní dveře hladké plné do ocelových zárubní, okna dřevěná zdvojená, zčásti opatřená mřížemi, v chodbách a na schodišti sklobetonové plochy (luxfery). Vnější omítky stříkané, vnitřní vápenné štukové, v prostorách kuchyňky a hygienického zařízení keramické obklady stěn. Podlahy keramické, cementové dlažby a lepené povlaky (PVC), v podkrovních místnostech prkna a cihelná dlažba ("topinky"), v suterénu beton a stabilizovaný terén, stropy suterénu klenbové, v nadzemních podlažích trámové s rovnými omítanými podhledy, schodiště betonová a kamenná. Vytápění centrální teplovodní, napojené na zdroj mimo objekt, příprava teplé užitkové vody elektrickými bojlery. V objektu je proveden rozvod světelné i motorové elektřiny, studené a teplé vody, kanalizace je zaústěna do veřejného řádu.

Stavebně-technický stav je s ohledem na stáří budovy (postavena kolem roku 1910) uspokojivý, budova byla v průběhu minulého století několikrát opravována a modernizována.Dražba UL

 


Dražba UL

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2014 / 3.1.2014 | Zveřejnit od-do: 8.2.2017-9.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém