Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - bývalý školní internát v Chomutově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: bývalý školní internát v Chomutově

 

Správce nemovitosti: Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace

 

Kontakt: Ing. Václav Sailer, ředitel školy, telefon: 602 403 551, e-mail: sstacv@sstacv.cz

 

Dražebník: Top Credit, a.s.

Kontakt:     Martin Čech, telefon: 777 748 447, e-mail: cech@topcredit.cz

                  Jaroslav Bouda, telefon: 777 880 048, e-mail: J.Bouda@topcredit.cz

  

Nejnižší podání:  2 000 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem: 2 000 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 5.11.2013 - vydraženo

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

budova: část obce: Chomutov, č.p. 3602,  způsob využití: objekt k bydlení, umístěna na p.p.č. 2444

pozemek: p.p.č. 2444 o výměře 191 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek: p.p.č. 2448/15 o výměře 840 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku p.č. 2448/1 geometrickým plánem č. 4849-373/2012 ze dne 8.10.2012)

zapsané na listu vlastnictví č. 2148 pro k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti: www.topcredit.cz

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 16.9.2013 / 16.9.2013 | Zveřejnit do: 3.1.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém