Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - bývalý školní objekt č.p. 9 a č.p. 196 v Děčíně - Podmoklech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budovy č.p. 9 a č.p. 196 v Děčíně - Podmoklech (technologicky propojené)

 

Správce nemovitosti: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín IV, příspěvková organizace

 

Kontakt: Mgr. Bc. Jana Férová, ředitelka školy, telefon: 736 233 444, e-mail: ferova@dorado.cz

 

Dražebník: Top Credit, a.s.

Kontakt:     Martin Čech, telefon: 777 748 447, e-mail: cech@topcredit.cz

                  Jaroslav Bouda, telefon: 777 880 048, e-mail: J.Bouda@topcredit.cz

  

Nejnižší podání:  2 190 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem: 2 330 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 9. 12. 2014 - vydraženo

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

budova: část obce: Děčín IV - Podmokly, č.p. 9,  způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č. 1129

budova: část obce: Děčín IV - Podmokly, č.p. 196,  způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č. 1128

pozemek: p.p.č. 1128 o výměře 191 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek: p.p.č. 1129 o výměře 368 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek: p.p.č. 1126/2 o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku p.č. 1126 geometrickým plánem č. 3557-20/2013 ze dne 26.3.2013)

zapsané na listu vlastnictví č. 2157 pro k.ú. Podmokly, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

 

Popis a foto nemovitosti: www.topcredit.cz

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 16.9.2013 / 16.9.2013 | Zveřejnit od-do: 9.3.2015-10.3.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém