Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - dílenský areál ve Varnsdorfu

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 2526 včetně souvisejících staveb a pozemků ve Varnsdorfu 

 

Správce nemovitosti: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Kontakt: Miroslav Kokta, telefon: 737 052 399, e-mail: m.kokta@vosassvdf.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

               

Nejnižší podání:  3 600 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem:  3 900 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 29. 6. 2016 - vydraženo

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 249 o výměře 1478 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Varnsdorf, č.p. 2526, výroba, umístěná na pozemku p.č. 249

pozemek: p.p.č. 250/5 o výměře 115 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku p.č. 250/5

pozemek: p.p.č. 240/1 o výměře 4976 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

pozemek: p.p.č. 241 o výměře 1985 m2, druh pozemku: orná půda 

pozemek: p.p.č. 250/1 o výměře 1790 m2, druh pozemku: ostatní plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 3193 pro k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.

 

Popis a foto nemovitosti:

Dražená nemovitost je tvořena provozním objektem č.p. 2526 s pozemkem p. č. 249, objektem skladu bez čp/če s pozemkem p.č. 250/5, dalšími pozemky p.č 240/1, 241, 250/1 a příslušenstvím.

Hala č.p. 2526. Jedná se o převážně jednopodlažní nepodsklepený volně stojící původně výrobní objekt bez jeřábové dráhy vybudovaný na pozemku p.č.249 v oploceném areálu dílen odborné výchovy místní vyšší odborné a střední školy. Objekt má obdélníkový půdorys, je jednopodlažní třítaktový. Na části jižní strany objektu je provedena dvoupodlažní nepodsklepená přístavba se sedlovou střechou velmi mírného spádu. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné cihelné. Vytápění objektu je etážové teplovodní plynovými kotli zapojenými do série (celkem 7 plynových kotlů v 1.P pro 1.P a jeden plynový kotel ve 2.P pro byt ve 2.P). Ohřev TÚV je zajištěn el.boilery. Větrání objektu je zajištěno většinou přímé okny. V objektu není výtah.

Objekt byl vybudován dle odborného odhadu cca v letech 1954 až 1955. Cca v roce 2003 byla provedena výměna střešní krytiny na jednopodlažní části objektu vč. nového zateplení střechy této jednopodlažní části a vč. výměny klempířských konstrukcí a hromosvodu. Ve stejné době bylo provedeno i nové vytápění objektu vč. jeho plynofikace. Voda je připojena přípojkou z veřejného vodovodu. Odkanalizování je provedeno do veřejné kanalizace přes biologický septik. El.energie je připojena vrchní přípojkou ze sítě NN. Plyn je napojen plynovou přípojkou z veřejného plynovodu.

Hala skladu bez čp/če. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený volně stojící skladový objekt vybudovaný na pozemku p.č.250/5 v oploceném areálu dílen odborné výchovy místní vyšší odborné a střední školy. Objekt má čtvercový půdorys a sedlovou střechu. Vytápění objektu není zajištěno. Objekt je připojen jen na el.energii ze sousedního objektu č.p. 2526. Objekt byl vybudován dle odborného odhadu cca v letech 1964 až 1965 jako krytý sklad uhlí pro původní uhelnou kotelnu v sousedním objektu č.p.2526. Po roce 2000 je užíván jako sklad.

 Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, septik, oplocení, zpevněná plocha, vrata a vrátka.

Dražba Varnsdorf

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2014 / 3.1.2014 | Zveřejnit od-do: 3.8.2016-3.8.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém