Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 

Nacházíte se v sekci: Veřejné zakázky a investice


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice

 

Důležité odkazy

 

Aktuálně

 • Platnost smluv veřejných zakázek vs. registr smluv s platností od 1.7.2017
  od 1.7.2017 došlo ke změně v platnosti/účinnosti smluv uzavíraných na základě veřejných zakázek v závislosti na registru smluv. Tedy od 1.7.2017 je smlouva platná jejím podpisem, ale ÚČINNÁ až jejím ZVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV. Je tedy nutné toto vzít v potaz. Doporučujeme ve smlouvě tuto skutečnost uvádět, stejně tak i skutečnost, kdo si její zveřejnění bere na zodpovědnost a jakým způsobem její zveřejnění oznámí druhé straně. Na základě této skutečnosti bylo v jednotlivých formulářích nahrazeno názvosloví "od podpisu smlouvy" za "od nabytí účinnosti smlouvy". (31.7.2017)
  Téma: Aktuality
 • Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
  Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  Novelizace se týká § 48 odst. 10 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedním z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení je skutečnost, že účastník zadávacího řízení je akciovou společností (nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti), ale nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Jde tedy o dodavatele, který má listinné akcie.
  Z tohoto důvodu k vyloučení byly zákonem stanoveny výjimky pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu ve vlastnictví obce nebo kraje. Novelizace tuto výjimku rozšiřuje i na akciové společnosti vlastněné státem.
  Novelizace nabyla účinnosti dne 22. 5. 2017. Tato novela neobsahuje přechodná ustanovení, proto se podle novelizovaného znění postupuje i v zadávacích řízeních, která byla zahájena dříve. (25.5.2017)
  Téma: Aktuality
 • Dne 13. 4. 2017 došlo k úpravě přílohy výzvy s názvem Vzor ČP analogicky dle § 74
  Ve formuláři příloha výzvy k podání nabídky s názvem Vzor ČP analogicky dle § 74 v obou typech výběrového řízení (do 500 tis. i od 500 tis. Kč bez DPH ) byl upraven text v odst. a). Používejte vždy poslední verzi zveřejněných dokumentů, abyste předešli případným nesrovnalostem. (13.4.2017)
  Téma: Aktuality
 • Aktualizace metodiky k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
  Vážení zadavatelé,

  MMR upozorňuje na 5.4.2017 uveřejněnou aktualizovanou verzi Metodického pokynu k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

  Změny se týkají zejména upřesnění postupu při uveřejňování formuláře F20, který je využíván pro oznamování změny smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a to u VZ starších 5-ti let.

  http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Aktualizace-metodiky-k-vyhlasce-o-uverejnovani-formularu-pro-ucely-(1) (6.4.2017)
  Téma: Aktuality
 • zkouška
  (28.3.2017)
 
 
 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém