Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 

Nacházíte se v sekci: Veřejné zakázky a investice


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice

 

Důležité odkazy

 

Aktuálně

 • Aktualizace formulářů v obou typech výběrových řízení
  Dne 2.2.2018 došlo k aktualizaci některých formulářů v rámci obou typů výběrových řízení. Aktualizované formuláře poznáte podle data zveřejnění 2.2.2018. Zároveň došlo k úplnému odstranění formuláře, který je přílohou výzvy, s názvem ČP o neexistenci nedoplatků.
  Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách. (2.2.2018)
  Téma: Aktuality
 • Informace k evidenci skutečných majitelů [DOCX, 16 kB]
  S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zřízení evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných majitelích nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 i novela ZZVZ.
  Novelou ZZVZ vzniká pro Ústecký kraj i jím zřízené p. o. (zadavatele) povinnost, aby si jako veřejní zadavatelé sami zjišťovali skutečné majitele právnických osob (vybraných dodavatelů) přímo z evidence skutečných majitelů.
  Z tohoto důvodu je nutné zřídit přístup do evidence v co nejkratším možném termínu. Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů není zpoplatněn.
  Bližší údaje naleznete po rozkliknutí této aktuality, v přiloženém wordovém souboru. (2.2.2018)
  Téma: Aktuality
 • Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi - Opatření č. O-03/2018
  Dne 30. 1. 2018 vyšlo opatření ke směrnici s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, kterým byly upraveny limity veřejných zakázek platné od 1.1.2018. Opatření je zveřejněno u samotné Směrnice. (1.2.2018)
  Téma: Aktuality
 • Změny finančních limitů veřejných zakázek od 1.1.2018
  Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, byly od 1. 1. 2018 upraveny finanční limity pro stanovení nadlimitních veřejných zakázek. Podrobnosti naleznete http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-financnich-limitu-pro-zadavani-verejnych-zakazek (3.1.2018)
  Téma: Aktuality
 • Dne 13.12.2017 byl opraven text jednoho z odstavců v čl. 5 výzvy k podání nabídky
  Ve výzvě k podání nabídky byl v čl. 5 upraven text na následující znění: Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, přičemž základní způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení. (13.12.2017)
  Téma: Aktuality
 
 
 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém