Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Pravidla pro užívání loga Ústeckého kraje

 
 

 
 

logo_uk_nahled

Usnesením č. 7/34/2002 schválila Rada Ústeckého kraje Pravidla pro používání symbolů, razítka a loga Ústeckého kraje.

 

 

LOGO ÚSTECKÉHO KRAJE

- Logo je emblémem Ústeckého kraje na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 6.2.2002 č. 20/26/2002.

 

Uživatelé loga Ústeckého kraje

Logo Ústeckého kraje jsou oprávněni užívat orgány Ústeckého kraje, členové nebo zaměstnanci orgánů Ústeckého kraje a jiné osoby na základě souhlasu hejtmana kraje. Hejtman kraje může k tomuto zmocnit některého ze svých zástupců.

 

Použít logo Ústeckého kraje může také organizace, instituce nebo jiný subjekt, kteří získali finanční příspěvek od Ústeckého kraje, tímto použitím budou navenek prezentovat finanční podporu ze strany Ústeckého kraje. 

 

Žádost o udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje

Žádost o udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje musí mít písemnou formu a být doručena na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kancelář hejtmana.

 

Náležitosti:


- žádost musí být odůvodněna a obsahovat zejména způsob užití loga Ústeckého kraje
- v žádosti
by mělo být uvedeno, jakým způsobem má být logo kraje žadateli poskytnuto (elektronickou poštou, na CD atd.) a v jakém formátu (jpg, cdr aj.)
- žádost musí obsahovat celý název žadatele, přesnou adresu, jméno a funkci osoby zastupující žadatele, IČ žadatele, kontaktní osobu při vyřizování žádosti a kontaktní údaje (telefon, e-mail atd.)

 

Vzor žádosti

 

Žádost je možno zaslat:

 

- písemně na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

- elektronicky na e-mail simicova.p@kr-ustecky.cz

 

Rozhodnutí o udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje

O výsledku rozhodnutí  bude žadatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn. V případě udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje je logo na žádost žadatele zasláno v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti., popř. na CD (v tomto případě žadatel přiloží k žádosti CD, na které bude grafické zpracování loga nahráno). Po dohodě v případě udělení souhlasu k užití loga lze dojednat i osobní převzetí grafických formátů loga.

 

Užití loga Ústeckého kraje

Logo je užíváno v barevné podobě nebo v černé barvě na bílém podkladě (např. na dopisech tištěných v černobílém tisku) včetně nápisu „Ústecký kraj“. O výjimkách v barevném provedení rozhoduje v mimořádných případech hejtman kraje.

        

Uživatelé loga jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k znevážení loga Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Šimicová
Vytvořeno / změněno: 15.11.2005 / 15.11.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém