Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 5. 2015.
 

 
 

„…

  • vedl krajský úřad v době účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené (ve špatném stavebně technickém stavu)[1]?

  • pokud ano, žádám o zaslání kopií rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění, rozhodnutí o odvolání, kopii znaleckého posudku podle § 20 zákona o vyvlastnění a případně též kopii soudního rozhodnutí v případě, že věc byla projednána před soudem.“.

 

Odpověď:

K Vaší žádosti sdělujeme, že KÚ ÚK, UPS od účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), nevedl žádné odvolací řízení proti rozhodnutí o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené (ve špatném stavebně technickém stavu).[1] stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, nesplňující požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., popř. taková stavba, která by mohla uvedenému odpovídat – není nutné se tímto podrobněji zabývat

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 2.6.2015 / 2.6.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém