Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 5. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

„…sdělení výše odměn členů výborů Zastupitelstva ÚK a komisí rady ÚK.“.

 

Odpověď:

K žádosti uvádíme, že členové výborů a komisí, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva, jsou odměňováni v částkách stanovených nařízením vlády 37/2003 Sb., ze dne 22. ledna 2003
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších přepisů, kdežto členové komisí či výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, jsou odměňováni v částkách stanovených rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 učiněného v souladu dle § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze Vám pak poskytujeme tabulku s požadovanými informacemi.

 

Žadateli byly zaslány požadované informace přílohou.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2015 / 4.6.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém