Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Vyjádření solidarity v souvislosti s živelnou katastrofou v Tatrách

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Plné znění dopisu, který Asociace krajů ČR zaslala Ing. Štefanovi Štefancovi, předsedajícímu Konferenci samosprávných krajů Slovenské republiky a jehož obsahem je vyjádření solidarity a pomoci Slovensku v souvislosti s živelnou katastrofou v Tatrách.
 

 
 

Ing. Evžen Tošenovský

             Předseda

V Praze dne  22. listopadu 2004

 

 

Vážený pane předsedající,

 

dovolte mi, abych vyslovil jménem Asociace krajů České republiky všem obyvatelům Slovenska i Vám, županům samosprávných krajů, upřímné politování nad rozsahem ekonomických a ekologických škod, které způsobila v minulých dnech ničivá vichřice ve Vašich Tatrách. Velmi dobře si uvědomuji, jak příroda někdy vedle své krásné tváře, dokáže nastavit i zcela jiný, ničivý pohled. Myslím, že rozsáhlé záplavy na Moravě a v Čechách v minulých letech jsou toho dobrým příkladem. Nyní tedy nelítostné síly přírodních živlů udeřily do míst, která jsou občanům našich českých a moravských regionů,  stejně jako nám  hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, osobně důvěrně známá a přirostla nám k srdci.

Dobře víme, kolik obrovského lidského  úsilí a umu bude zapotřebí vynaložit k obnově přírodou zdevastovaného území. Víme ale rovněž, že vůle a odhodlání obyvatel Slovenska povedou k tomu, aby se národní klenot Vaší země  – Tatry, znovu zaskvěl v plné nádheře.

 Rádi bychom k obnově přispěli i my svým dílem, a to nejen vyjádřením naší vzájemnosti, ale konkrétní materiální pomocí. V nejbližší době by se měl  sejít ke svému prvnímu jednání, po právě proběhlých krajských volbách, nejvyšší orgán Asociace krajů, nová Rada. Po předběžné dohodě s kolegy hejtmany a primátorem hlavního města dohodneme na tomto jednání konkrétní formy pomoci z naší strany. Moravskoslezský kraj bude navrhovat  především pomoc finanční, kterou osobně považuji za nejefektivnější a nejrychlejší, a jak mám zprávy z některých krajů, bude i jejich návrh víceméně obdobný. O rozhodnutí členů Rady Asociace Vás budu  neprodleně informovat.  Velmi bych  v této souvislosti, vážený pane předsedající, i přivítal, pokud bych mohl znát vývoj situace a Vaše potřeby, včetně případných návrhů v této věci. Myslím, že i členové Rady by Vaši informaci uvítali, neboť by umožnila přijmout z jejich strany optimální řešení a rozhodnutí. 

Dovolte mi na závěr mého dopisu Vás, vážený pane předsedající, ubezpečit, že kraje České republiky a hlavní město Praha a stejně tak jejich nejvyšší představitelé - hejtmani a primátor – jsou připraveni Slovensku v této těžké chvíli pomoci.

S pozdravem

Ing. Evžen Tošenovský, v.r.

Vážený pan

Ing. Štefan Štefanec

predsedajíci Konferencie samosprávnych krajov Slovenskej republiky

a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Hviezdoslavova 1

911 50  Trenčín

Slovenská republika

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.11.2004 / 24.11.2004 | Zveřejnit od-do: 24.11.2004-24.12.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém