Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚD pro Danielu Pilařovou, Český rozhlas, 9.10.2019
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

 

Hezký den,

prosím o vyjádření zda a jak pokročil KU ve věci šetření vypouštění odpadních vod do řeky Křinice v Krásné Lípě závody Color tex a Barevna. Věc opakovaných úniků obarvené vody do řeky vám k šetření předal ČIŽIP. Jejich vyjádření níže:

S ohledem na skutečnost, že nevyhovující stav je spjatý s vypouštěním nedokonale vyčištěných odpadních vod z provozované ČOV, postoupila ČIŽP v souladu se správním řádem tyto podněty Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který je věcně příslušným správním orgánem ve věci povolování vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle vodního zákona do vod povrchových (ropné látky). ČIŽP se domnívá, že je vhodné a efektivní, aby kontrolu ČOV na základě tohoto zjištění provedl místně a věcně příslušný speciální stavební úřad, který rovněž vydává příslušné povolení k vypouštění takto zatížených vod, což je vodoprávní úřad Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Odpověď:

 

Dobrý den, 

dne 2. 9. 19 nám byla jako příslušnému vodoprávnímu úřadu postoupena Městským úřadem Rumburk žádost společnosti ISOLTEX s.r.o. o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod z barvírny do levostranného přítoku Křinice. Protože držitelem dosavadního povolení je jiná osoba (COLOR-TEX s.r.o.), řízení jsme přerušili do 31. 10. a vyzvali jsme žadatele, aby mimo jiné doložil, že je legitimován k podání žádosti. Žádost zatím doplněna nebyla. Pokud doplněna do konce měsíce nebude, řízení bude zastaveno, dosavadní oprávnění k vypouštění odpadních vod tím zanikne a barvírna bude muset ukončit provoz. Pokud doplněna bude, prověříme šetřením na místě, zda bude barvírna schopna plnit podmínky nového povolení, které bude obsahovat mimo jiné závazný limit pro zabarvení odpadních vod a podmínky jeho kontinuálního měření. Pokud toho schopna nebude, žádost bude zamítnuta a barvírna bude muset rovněž ukončit provoz (případně bude moci o povolení požádat znovu až po zjednání nápravy). 

Ke sdělení ČIŽP ohledně jejího dosavadního postupu (lépe řečeno nečinnosti) dodáváme, že dle našeho názoru byla ČIŽP povinna řešit podnět k zastavení provozu barvírny ve své působnosti a správní řád neobsahuje žádné ustanovení, které by ji opravňovalo k tomu, aby takový podnět postupovala jinam. Krajský úřad je na základě vodního zákona příslušný k povolení vypouštění OV a případně k povolení souvisejících staveb (vodních děl), ale nemá kompetenci  rozhodovat o přestupcích souvisejících s vypouštěním OV. Krajský úřad může provést kontrolu, ale přestupky, které při této kontrole zjistí, musí oznámit ČIŽP, která je k jejich projednání příslušná.

 

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Jenny Strycharzová
Vytvořeno / změněno: 11.10.2019 / 11.10.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém