Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Výstavba obchvatu obce Otvice na Chomutovsku

 
ODPOVĚĎ pro Miroslavu Strnadovou, MF Dnes, 25.10.2017
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Prosím o info k plánované investici – výstavba obchvatu obce Otvice na Chomutovsku:
1. Kdy bude vypsáno výběrové řízení?  

2. Jak vysoké jsou předpokládané náklady?

3. Kdy dojde k zahájení stavby a jak dlouho potrvá? (podle informací z tisku by to mělo být v příštím roce a stavba trvat do roku 2020, tak jestli je to správně).  

4. Kudy obchvat povede (jaká je jeho délka, kde se na stávající komunikaci bude napojovat?)

 

A připojuji dotaz k prum.zóně Triangle – projekt miniměstečka Triangle city. Firma DIS je v konkurzním řízení.

1.       Jaká je nyní situace? (co je hotovo a co chybí dostavět?)

2.       Jak vysokou částku kraj firmě za realizaci doposud zaplatil? Bude požadovat nějaké peníze zpět? (byl vůbec projekt nějak chráněn před případným krachem firmy? – nevím, jestli se nějaké záruky běžně dávají či nikoliv).

3.       Jakou cestou se kraj problém snaží vyřešit?

4.       Nehrozí, že se dokončení zablokuje na dlouhé měsíce a z městečka se stane „město duchů“?

5.       Co bude s areálem do budoucna?


Odpověď:

Dobrý den,

 

posílám informace k vašim dotazům.

 

Obchvat obce Otvice na Chomutovsku:
1. Kdy bude vypsáno výběrové řízení?

 V listopadu 2017.

2. Jak vysoké jsou předpokládané náklady?

Předpokládané náklady stavebních prací činí  677 919 236,- Kč s DPH

3. Kdy dojde k zahájení stavby a jak dlouho potrvá? (podle informací z tisku by to mělo být v příštím roce a stavba trvat do roku 2020, tak jestli je to správně).

K zahájení stavby dojde do 30 dnů od předání staveniště. K předání staveniště pak dojde do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem nabytí účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřeného mezi objednatelem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Smlouva o dílo bude uzavřena po úspěšném dokončení výběrového řízení. Vybraný zhotovitel pak musí provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30.4.2022. 

4. Kudy obchvat povede (jaká je jeho délka, kde se na stávající komunikaci bude napojovat?)

V rámci tohoto projektu bude provedena nová komunikace u města Chomutov. Stavba je rozdělena na 3 etapy:

I. etapa Ulice Alfonse Muchy

rekonstrukce ul. A. Muchy od křižovatky s Vinohradskou ul. zakončená okružní křižovatkou v části Zadní Vinohrady (ul. V. Nezvala)

II. etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732

novostavba komunikace od OK Zadní Vinohrady po stávající silnici III/00732 u Otvického rybníka kde bude zakončená okružní křižovatkou Otvice – západ. Tato OK je navržena s ohledem na územní plán Otvic, dle kterého má být do této křižovatky zaústěn obchvat Otvic (resp. silnice II/251).

III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13

novostavba komunikace od OK Otvice – západ podél hráze Otvického rybníka s přemostěním Hutního potoka I a mostní estakádou přes trať ČD až ke stávajícímu přemostění silnice I/13 u DPmCHJ.

Výstavba začne II. etapou. Poté bude pokračovat I. etapa. Stavba objektů III. etapy bude zahájena společně s II. etapou.

Délka trasy

I. etapa 686 m

II. etapa 1 528 m

III. etapa 1 201 m

 

SPZ Triangle

Stále jednáme s insolvenční správkyní. Musíme říct, že jednání jsou na velmi kladné úrovni.  Aktuálně je připravena dohoda k podpisu mezi Ústeckým krajem a insolvenční správkyní na základě které by mělo dojít k ukončení stavby a následně jejího předání zpět průmyslové zóně. Celá stavba a tedy i zakázka byla rozdělena na dvě části : zázemí pro dodavatele (kanceláře, jídelna, ubytování..) a infrastruktura (komunikace, chodníky, osvětlení). První část tedy zázemí z buněk bylo těsně před dokončením a kolaudací, když byla vyhlášena insolvence, zde tedy průmyslová zóna bude řešit drobné dodělávky vlastními silami. Na druhou část bude muset být vyhlášena nová soutěž. Ani u jedné části, ale nedokážeme v tuto chvíli určitě přesně termín. Samozřejmě se budeme snažit, aby to bylo co nejdříve.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2017 / 10.11.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém