Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Vyžádání kopie přílohy č. 3 B smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách- oblast Litvínovsko

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.6.2007
 

 
 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 23.5.2007 (v původním znění):

 

Vyžádání kopie přílohy č. 3 B smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách- ­oblast Litvínovsko na dobu od 3. 6. 2007 do 31. 12.2014 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Vážený pane,

 

společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále též DPmML a.s.) se tímto v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění změn obrací na Ústecký kraj. který vyhlásil koncesní řízení výběrové řízení na výběr dopravce k plněni veřejné služby ve veřejné linkové dopravě zajišťující obslužnost části území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Litvínovsko na období od 3.6.2007 do 31.12.2014 s žádostí o poskytnutí fotokopie části veřejné listiny, kterou je Ústeckým krajem jako objednatelem a předpokládáme vybraným dopravcem Autobusy KAVKA a.s. uzavřená smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast Litvínovsko pro období od 3.6.2007 do 31.12.2008, konkrétně jde o přílohu č. 3 B - doklad dokládající předběžný odborný odhad prokazatelné máty pro rok 2008.

 

Protože, jak je výše uvedeno, označená smlouva včetně jejích příloh (které jsou její součástí) má charakter veřejné listiny ve smyslu zákona, má DPmML a.s. právo požádat dle zákona č. 106/1999 Sb. o kopií výše uvedené části této veřejné listiny. Poplatek za pořízení této listiny DPmML a.s. Ústeckému kraji po sdělení jeho výše a způsobu úhrady obratem zaplatí.

 

S pozdravem

 

 

Odpověď ze dne 1.6.2007:

 

Ve věci poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 23. 5. 2007         .

 

Vážený pane řediteli,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „Zákona"), Vám zasíláme Vámi požadované údaje týkající se dopravce Autobusy KAVKA, a.s. Jedná se o kopii přílohy 3B smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách-oblast Litvínovsko, která byla s tímto dopravcem uzavřena za účelem zajištění dopravní obslužnosti v dané oblasti v období od 3. 6. 2007 do 31. 12. 2014. Jelikož částka za poskytnutí této informace nepřesáhla 20,- Kč (v rámci jedné žádosti), úhrada nákladů není požadována. Požadovanou informaci zasíláme v příloze tohoto dopisu.

 

S pozdravem

 

Připravil: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 526

franek.j@kr-ustecky.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 20.8.2007 / 24.10.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém