Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Územní plánování a stavební řád

 

Výzva k předkládání žádostí k dotačnímu titulu "Územní plán" pro rok 2018

 
 

 
 

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č.44 ze dne 13. října 2017 vyhlásila ke dni 18. října 2017 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 28. 12. 2017 ve 12.00 hodin.

 

Výzva na dotační titul „Územní plán“ (viz příloha) je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV). Dotace může být poskytnuta pouze obcím, které nemají žádný územní plán, nebo které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru (schválení zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007). Při předložení žádosti je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem územního plánu a schválené zadání územního plánu.

 


Více informací k výzvě naleznete v pondělí 16. 10. 2017 na internetové adrese: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)
(viz odkaz na rok 2018).
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Morche
Vytvořeno / změněno: 24.10.2017 / 24.10.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém