Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Soutěže vyhlašované MŠMT ČR > Školní rok 2016/2017

 

Výzva k zasílání žádostí úspěšných ZŠ o dotaci z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016

 
 

 
 

Od 1. července do 9. září 2016 mají školy, jejichž žáci byli úspěšní v bodovaných soutěžích Excelence ZŠ možnost zažádat MŠMT o dotaci, a to prostřednictvím „Žádosti o dotaci z rozvojového programu Excelence základních škol“. Žádost si vygenerují z elektronického systému na adrese: http://excelence.msmt.cz/ a podepsanou statutárním zástupcem ji zašlou na adresu: MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Na poštovním razítku je akceptováno nejzazší datum 9. září 2016. Upozorňujeme žadatele, že na žádosti s pozdějším datem nebude brán zřetel.

Poskytnuté finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Odkaz na webové stránky MŠMT:

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-zasilani-zadosti-uspesnych-zs-o-dotaci-z-rozvojoveho


 
Zodpovídá: Bc. Pavel Kucler
Vytvořeno / změněno: 1.9.2016 / 1.9.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Školství, mládež a sport

Přeskočit nabídku
 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém