Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

Žádost o dotaci a Závěrečná zpráva - kotlíková dotace

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Kontaktní osoby:
Ing. Michaela Bartošová, bartosova.m@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986; e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz
 

 
 


Označení „OBJEKT K BYDLENÍ“  - u p o z o r n ě n í


jednou z podmínek, pro získání finančních prostředků, je uvedení správného označení objektu v katastru nemovitostí (na který je dotace poskytována). V Ústeckém kraji je požadováno, aby byl objekt v  katastru nemovitostí uveden pod názvem rodinný dům, nebo bytový dům.

Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba/žadatel) trvalé bydliště.

Z výše uvedeného doporučujeme, aby si žadatelé o dotaci tento záznam ve spolupráci s místně příslušnými stavebními a katastrálními úřady upravili.


K tomuto požadavku jsme přistoupili zejména proto, abychom eliminovali případné sporné posouzení specifikace objektu a byli schopni zajistit splnění podmínek Závazných pokynů pro tento dotační program. 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 17.12.2015 / 17.12.2015 | Zveřejnit do: 27.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém