Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 22. 12. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Žádám o poskytnutí žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče k vykácení vzrostlých stromů na pozemcích p.č.176/3 a 176/4 oba k.ú. Osek u Duchova, jež se nachází přímo v areálu národní kulturní památky „areál cisterciáckého kláštera v Oseku“. Kácení proběhlo cca březen 2017. Žádám tedy o vlastní žádosti ze dne 12.5.2015 a 12.3.2014 včetně všech příloh, které obsahovala (fotodokumentace, zákresy, dendrologické posudky apod.). Žádosti se vztahují k rozhodnutí č.j.: 357/KP/2015 a 178/KP/2014.“.


Odpověď:


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v předmětné věci zaslal žadateli přílohou požadované dokumenty (žádosti o závazná stanoviska č. j. 178/KP/2014 a č. j. 357/KP/2015 včetně příloh).

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 12.1.2018 / 12.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém