Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 2. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

  1. Ústecký kraj se dne 9. 9. 2014 připojil jako poškozený k náhradě škody v kauze machinací s dotacemi ROP Severozápad. Jaký je aktuální stav v této věci a jaké jsou plánované další aktivity?

  2. Jakým způsobem Ústecký kraj či jeho veřejné společnosti (KZ, a.s., SÚS ÚK,…) uplatňovali náhrady škod od viníků v případě jednat korekcí na jednotlivých projektech spolufinancovaných z programu ROP Severozápad či pokut za chyby ve VZ od Úřadu pro hospodářskou soutěž ČR? Prosím o zaslání stručného, např. tabulkové přehledu všech korekcí a pokut s její specifikací a zejména s odpovědí na dotaz v tomto bodě.

  3. V poslední kauze ROP Severozápad z konce loňského roku bylo obviněno 24 osob s tím, že Policie ČR stanovila vzniklou škodu ve výši téměř 14 mld. Kč. Kdy a s jakou výší škody se připojí Ústecký kraj jako poškozený v této části kauzy?

  4. Dne 23. 3. 2016 Krajský soud v Ústí nad Labem nepravomocně rozhodl ve věci manipulace projektů ROP Severozápad v celkové výši 1,4 mld. Kč. Jedním z těchto manipulovaných projektů byl rovněž projekt Propagace rekultivovaných území postižených těžbou. Tento projekt přestože byl podvodně schváleným, podporu z tohoto programu nečerpal, jelikož Ústecký kraj vzniklé náklady uhradil sám (téměř 24 mil. Kč) ačkoliv v žádném z plánů výdajů se s tímto výdajem nepočítalo. S ohledem na velikost tohoto projektu, nepravomocný rozsudek související s jeho manipulací, prosím o zaslání evaluační zprávu tohoto projektu/zakázky, která svoji velikostí a významem patří nejenom v Ústeckém kraji k největším.“.

     

 

Odpověď:


Na žádost byly v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty odpovědi na jednotlivé otázky. Dále byl poskytnutý tabulkový přehled k otázce č. 2.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 28.3.2017 / 28.3.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém