Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 6. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„…žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Konkrétní vyhodnocení dosavadní činnosti pana xxxx ve funkci ředitele GVU v Mostě, informace o prokazatelných pochybeních v dosavadním vedení, koncepci a výstavní dramaturgii této instituce a konkrétní zdůvodnění nutnosti odvolat jmenovaného ze zmíněné funkce. Poznámka: Předpokládám, že tyto materiály tvořily podklad důvodové zprávy k návrhu na odvolání pana xxxx z funkce ředitele uvedené instituce, schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 048/13R/2017.

  2. Aktuální strategický záměr týkající se další existence a uměleckého zaměření GVU v Mostě a konkrétní zdůvodnění, proč je za účelem realizace tohoto záměru nutno odvolat stávajícího ředitele.

  3. Kompletní důvodovou zprávu k návrhu zmíněnému v bodě 1.

  4. Záznam (zápis) jednání Rady k tomuto bodu s jmenovitým uvedením výsledku příslušného hlasování.

  5. Jednoznačně formulované sdělení v případě, že Rada schválila usnesení č. 048/13R/2017 bez materiálů (informací) požadovaných v bodech 1, 2 a 3.

  6. Dosud jediné oficiální zdůvodnění odvolání pěti ředitelů kulturních institucí v Ústeckém kraje (viz Odpověď Ing. Lucie Dosedělové, tiskové mluvčí, Ústecký deník, 15. 5. 2017)* poskytnuté krajským úřadem obsahuje konstatování, že „Ústecký kraj se chce do budoucna v tomto segmentu kultury ubírat jiným směrem, podobně jako u dalších muzeí ve správě kraje“. Žádám proto o poskytnutí konkrétních relevantních informací, co je míněno „tímto segmentem kultury“, v čem specificky spočívá uvedený „nový směr“, jaké jsou konkrétní aspekty a výsledky výše zmíněné dosavadní praktické realizace tohoto „nového směru“ v jiných obdobných institucích ve správě kraje a jaké konkrétní postupy a strategie hodlají příslušné složky Ústeckého kraje uplatnit při řízení GVU v Mostě – tedy galerie – tak aby toto bylo realizování „podobně jako u dalších muzeí ve správě kraje“.“ 

Odpověď:

K bodu 3 žádosti:

Kompletní důvodová zpráva materiálu k usnesení Rady Ústeckého kraje 048/13R/2017 byla žadateli zaslána přílohou.

K bodu 4 žádosti:

Zápis jednání Rady Ústeckého kraje k odkazovanému bodu (usnesení č. 048/13R/2017) s uvedením výsledku příslušného hlasování byl zaslán přílohou.

K bodu 5 žádosti:

Rada Ústeckého kraje schválila usnesení č. 048/13R/2017 bez podkladových materiálů, které žadatel požadoval v bodě 1 a 2 žádosti a které neexistují. Důvodová zpráva materiálu byla zaslána přílohou. Jedinou přílohou materiálu (návrhu na usnesení č. 048/13R/2017) jsou podmínky výběrového řízení (vyhlašované dle daného usnesení), které byly zaslány přílohou a v aktuální podobě je na: www.kr-ustecky.cz/ostatní/ds-16504/p1=204793 na webových stránkách Ústeckého kraje.

K bodu 6 žádosti:

Na požadavky zde uváděné ke konkrétním informacím odpoví dále materiál koncipovaný jako odpověď na dotaz jiného žadatele k odvolání ředitele Oblastního muzea v Chomutově, kterou si vyžádal a vymínil k vyvěšení na svém facebookovém profilu – je tedy připravena tak, aby zodpověděla požadované. Materiál byl žadateli zaslán přílohou.

Požadavkům v bodě 1 a 2 žádosti o poskytnutí informací nebylo možno vyhovět a bylo vydáno rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí žádosti.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.7.2017 / 18.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém