Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 6. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

dovolte mi, abych v návaznosti na vynesení dalšího pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 2017 v další kauze ROP Severozápad, jehož součástí bylo rovněž mé trestní oznámení podané 28. 5. 2012 ve věci netransparentního výběru projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji" (Příloha 1), Vás požádal o zodpovězení následujících otázek:

  1. Ústecký kraj prostřednictvím hejtmanky Jany Vaňhové na mne dne 24. 5. 2012 podal trestní oznámení za pomluvu a šíření poplašné zprávy. Pouze připomínám známou skutečnost, že toto, stejně jako všechna další trestní oznámení na mou osobu, byla bezprostředně odložena. Dovolte mi, abych v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy se Vás zeptal, jako statutárního zástupce Ústeckého kraje, zda se mi jménem Ústeckého kraje omluvíte a jakou to bude formou?

  2. Připomínám, že díky aktivitě lidí kolem přípravy prvního krajského referenda Platit musí viníci z roku 2013 se Ústecký kraj v první den jednání soudu v této části velké kauzy přihlásil jako poškozený. Dovolte mi dotázat se, jaký je aktuální stav v této věci a zda kraj plánuje tuto prokazatelnou škodu od pravomocně odsouzených osob vymáhat. V návaznosti na Vaši odpověď na můj dotaz ze dne 13. 3. 2017 (Příloha 2) se ptám, jak bude Ústecký kraj vymáhat Vámi uvedené škody, které vznikly u krajských projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad. Jde o tzv. projektové korekce za dílčí konkrétní pochybení konkrétních fyzických či právnických osob a kraj dle mých informací nezačal ještě konat, ačkoliv promlčecí lhůta již běží. Připomínám, že výše celkových škod jen u krajských projektů činí xxxx,- Kč a k tomu ještě ÚOHS na několik těchto projektů vydal pokuty v celkové výši xxxx,-.

  3. Důležitým impulsem pro v bodě 1) uvedené trestní oznámení podané Ústeckým krajem bylo rovněž mé prohlášení, že projekty a související zakázky spolufinancované ROP Severozápad a samozřejmě Ústeckým krajem jsou výrazně předražené. V trestním oznámení je zmíněna „Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229". Dovolím si připomenout, že i v tomto projektu vznikla kraji škoda. Projektová korekce v tomto případě dosáhla xxxx. Po jednoduché analýze typově obdobných projektů (rekonstrukce silnic) je důvodné podezření na nebývalé předražení všech zakázek, viz. níže „Přehled všech projektů ROP SZ - silnice ÚK“.

    (vložena tabulka).

Pane hejtmane pokládám dotaz, abyste se k tomuto důvodnému podezření vyjádřil.

Je všeobecné známé, že kauza ROP Severozápad zdaleka ještě nekončí. Svým rozsahem již patří mezi největší případy podvodného čerpání strukturálních fondů v rámci celé Evropské unie. Několik lidí již bylo odsouzeno a orgány činné v trestním řízení mají před sebou ještě hodně práce. Pane hejtmane, z Vaší strany očekávám velkou aktivitu, aby byly s pomocí kraje objasněny všechny trestné činy související s evropskými dotacemi, které čerpal či administroval kraj a jeho organizace. Dovolím si připomenout, že vymáhat prokazatelné škody přímo nemusí souviset s prokázáním trestného činu, a proto věřím, že Ústecký kraj se okamžitě a řádně ujme svých povinností a bude všechny vzniklé škody (nejenom plošnou korekci, ale i ty projektové či pokuty ÚOHS) řádně vymáhat. Jako občan tohoto kraje považuji laxní přístup vedení kraje a krajských úředníků k této kauze za nepochopitelný. Dovolím si na závěr připomenout, že dle platné legislativy se v této věci odpovědné osoby nečinností vystavují riziku, že škody budou vymáhány následně po nich.“

Odpověď:

Povinným subjektem byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpovědi na jednotlivé body žádosti zodpovězeny. K jednotlivým dotazům se vyjádřil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 26.7.2017 / 26.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém