Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 27. 11. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„…Na základe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění neskorších predpisov týmto žiadateľ žiada krajský úrad o poskytnutie informácií, které sa týkajú správnych konaní v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) podľa ust. § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov za prušenie cit. zákona vo vzťahu k archeologickým nálezom, tzn.:

1) všetky rozhodnutia/uznesenia KÚ vydané v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., (ako udelení pokuty, tak aj o zastavení konania). Z dôvodu ochrany osobních údajov, žiadam o anonymizovanú podobu rozhodnutí/uznesení, v prípade opakujúcich se účastníkov však prosím o označenie těchto rozhodnutí/uznesení, dostačujúce pre štatistické spracovanie poskytnutých údajov.

2) informácie o počte odložených vecí o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017)

…“.

Odpověď:

Ad 1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Vám sděluje, že není příslušným správním orgánem pro vydání rozhodnutí dle § 39 odst. 1 písm. f) o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tato příslušnost náleží obecním úřadům obce s rozšířenou působností. Dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nevydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v letech 2015-2017 žádné rozhodnutí ani usnesení.

Ad 2) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Vám sděluje, že není příslušným správním orgánem pro odložení věci dle § 39 odst. 1 písm. f) o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tato příslušnost náleží obecním úřadům obce s rozšířenou působností. Dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, neodložil Krajský úřad Ústeckého, odbor kultury a památkové péče v letech 2015-2017 žádnou věc.

Ad 3) Dle § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nevydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v letech 2015-2017 žádné rozhodnutí ani usnesení a žádnou věc neodložil.

Z výše uvedeného důvodu Vám nezasíláme žádné přílohy.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 21.12.2017 / 21.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém