Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 30. 11. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o poskytnutí:

1. stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu k žádosti o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu č.j. 465/UPS/2017/3 ze dne 21.7.2017, včetně případných příloh, a

2. veškerých dokumentů, v nichž je zachycen požadavek Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na délku zkušebního provozu stavby „Pila Kovářská č.p. 227 Kovářská“.

…“.


Odpověď:

Povinný subjekt zaslal kopii stanoviska KÚ ÚK, UPS č. j. 465/UPS/2017/3 ze dne 21. 7. 2017. Spisové složky, které jsou ve stanovisku uvedeny jako přílohy, KÚ ÚK, UPS žadateli nemůže zaslat, jelikož si při předání spisových složek nadřízenému správnímu orgánu jejich kopie nečiní. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době jimi KÚ ÚK, UPS nedisponuje, nemůže ani poskytnout kopie uvedených spisových složek.

KÚ ÚK, UPS dále poskytuje žadateli informaci o požadavku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na délku zkušebního provozu a to kopii listiny založené pod č. 189 ve spisové složce č. j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-Vl, vedené ve věci změny v užívání stavby „pila Kovářská“. Jedná se o záznam telefonického hovoru mezi Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem a KHS Ústeckého kraje, ze dne 17. 6. 2014, ve kterém byla zmíněna potřeba délky trvání zkušebního provozu min. 1 rok.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 21.12.2017 / 21.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém