Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 10. 2016.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. Zda má či měla v době od roku 2015 vaše organizace uzavřený pracovně právní vztah s Gabrielou Nekolovou jako zaměstnancem. Pokud ano, žádám o zaslání informací o pracovní náplni, době trvání pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.

2. Zda zaměstnává či zaměstnávala v době od roku 2015 vaše organizace prostřednictvím agenturního zaměstnávání Gabrielu Nekolovou jako zaměstnancem. Pokud ano, žádám o zaslání informace o pracovní náplni tohoto zaměstnance, době trvání pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.

3. Zda má či měla v době od roku 2015 vaše organizace uzavřenou smlouvu či smlouvy s firmou Gabriela Nekolová, jako s osobou výdělečně činnou. Pokud ano, žádám o zaslání jejich kopií.“.

Odpověď:

1. Dohoda o pracovní činnosti od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015. Dohoda o pracovní činnosti od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016. Rozsah sjednané práce: max. 20 hodin týdně.

Sjednaná činnost: Vedení pracovní skupiny č. 3 v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje – Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovní příležitosti. Řízení a metodické nastavený výstupů pracovní skupiny (PS), přenášení výstupů do řídících struktur relevantních ministerstev. Přenášení výstupů PS do řídících struktur Paktu zaměstnanosti ÚK, zejména do výkonné rady a řídícího výboru. Metodická a expertní podpora dokumentů či programů, vznikajících v rámci činnosti paktu. Příprava a účast na jednání expertních týmů k obsahovému vymezení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a příprava podkladových materiálů k jednání.

2. Ne

3. Smlouva o poskytování poradenství od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015. Kopie zaslána v příloze.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.1.2018 / 8.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém