Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 10. 2. 2018.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…dovoluji si požádat o  poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisu vedeného k řízení o povolení změny v užívání stavby „Pila Kovářská č.p. 227 Kovářská“ (spis byl původně veden městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem pod č.j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-Vl). Dále prosím o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 12.1.2018 (včetně).“.


Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jakožto povinný subjekt na základě žádosti ze dne 10. 2. 2018 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisu vedeného k řízení o povolení změny v užívání stavby Pila Kovářská č. p. 227 Kovářská“ a poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 12. 1. 2018 (včetně), dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje v souladu se žádostí žadatele soupisy spisů č. j. MUVEJ/ 2054/2013/Sú-Vl a č. j. 705/UPS/2017 a kopie listin, které byly do spisové složky č. j. 705/UPS/2017 vloženy v období od 12. 1. 2018 do data vydání tohoto sdělení. Spisová složka č. j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-Vl je uzavřena (nejsou do ní nové vkládány žádné listiny).


Replika:


Fotografie č. 5 a 6 se jeví jako shodné, jsou foceny ze stejného místa (pozice). Lze konstatovat, že vám byla poskytnuta veškerá fotodokumentace pořízená při kontrolní prohlídce dne 9. 2. 2018. 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 14.2.2018 / 14.2.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém