Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 28. 11. 2018.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Vážený pane řediteli,

na základě telefonické konzultace s Mgr. Petrou Fünfkirchlerovou (oddělení plánování a rozvoje, odbor sociálních věcí) ze dne 31. 10. 2018 si Vás tímto dovoluji podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o databázi příjemců dotační podpory z řad nestátních neziskových organizací z Vašeho krajského rozpočtu.

Takto získané informace hodláme prostřednictví našeho pracoviště Centrum pro výzkum neziskového sektoru využít pro zpracování Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů za rok 2017 (obdobný dokument je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-168259/). Dokument bude po zpracování za všechny krajské rozpočty v ČR přístupný na http://cvns.econ.muni.cz/.

Žádáme o poskytnutí informací formou datového souboru ve formátu Microsoft Excel (.xls) ve struktuře udané tabulkou v příloze (viz také níže).

Struktura požadovaných informací:

- IČ příjemce dotace;

- název příjemce dotace;

- kód dotačního titulu (pokud evidujete);

- název dotačního titulu;

- paragraf rozpočtové skladby;

- položka rozpočtové skladby;

- název položky rozpočtové skladby;

- číslo projektu (pokud evidujete);

- název projektu (pokud evidujete);

- poskytnutá částka v Kč;

- informace o kofinancování projektu z EU: - kód operačního programu

- název operačního programu

- suma kofinancovaná EU v Kč

- suma kofinancovaná krajským rozpočtem (kontrolní údaj)

- suma kofinancovaná státním rozpočtem

- celková suma v Kč (tj. včetně částky kofinancované EU, krajským rozpočtem, státním rozpočet či dalšími - v takovém případě prosím okomentujte).

 

 

Do datového souboru zahrňte tyto právní formy nestátních neziskových organizací: 117, 118, 141, 161, 422, 423, 641, 706, 721, 722, 723, 736, 751, 906, 936.“.

 

Odpověď:

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Vám zasíláme excelový soubor, který obsahuje databázi příjemců dotační podpory z řad nestátních neziskových organizací z rozpočtu Ústeckého kraje.

 

Žádný z projektů nebyl kofinancován z EU.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 13.12.2018 / 13.12.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém