Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 1. 2. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Žádáme o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 12. 2014.

K plynovodu DN 1400 PN 85- hranice SNR – ČR – Hora svaté Kateřiny – Rozvadov „Gazela“ v rozsahu:

1: Datum zahájení nebo předpokládaného zahájení vyvlastňovacího řízení s osobami – společnostmi, které nedali souhlas ke stavebnímu povolení – řízení.

2: Pokud je řízení již zahájeno prosíme číslo spisu, pod kterým je vyvlastňování vedeno.“.

 

Dotaz žadatele:

 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), bylo doručeno Vaše podání ze dne 1. 2. 2019, označené jako žádost o poskytnutí informace.

Požadujete poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k plynovodu DN 1400 PN 85 – hranice SNR – ČR – Hora svaté Kateřiny – Rozvadov „Gazela“ v rozsahu:

1. Datum zahájení nebo předpokládaného zahájení vyvlastňovacího řízení s osobami – společnostmi, které nedali souhlas ke stavebnímu povolení – řízení.

2. Pokud je řízení již zahájeno prosíme o číslo spisu, pod kterým je vyvlastňování vedeno.

 

KÚ ÚK, UPS posoudil podání dle jeho obsahu a k výše uvedené žádosti o poskytnutí informací uvádí následující:

KÚ ÚK, UPS není v souladu s ust. § 15 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, příslušným vyvlastňovacím úřadem a z toho důvodu nevede žádné řízení o vyvlastnění s osobami, ev. společnostmi, které neudělili souhlas se stavebním řízení.

V souladu s výše uvedeným ustanovením vede vyvlastňovací řízení vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. K vyvlastňovacímu řízení je příslušný

 

vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu (území) se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká (ust. § 16 odst. 1 zákona o vyvlastnění).

 

Z výše uvedeného vyplývá, že o poskytnutí požadovaných informací je nutné požádat místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který je kompetentní k vedení vyvlastňovacího řízení dle zákona.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 15.2.2019 / 15.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém