Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství

 
kontakt: Ing. Martina Müllerová, tel.: 475 657 912, e-mail: mullerova.m@kr.ustecky.cz

 
 
 

         

Ochrana zemědělského půdního fondu

 

Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.

 

Čím je tvořen ZPF

v  pozemky zemědělsky obhospodařované

Ø  orná půda

Ø  chmelnice

Ø  vinice

Ø  ovocné sady

Ø  zahrady

Ø  trvalé travní porosty

v  půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

     

Dále do ZPF patří rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, pozemky se zařízením pro zavlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením a zátopou, technická protierozní opatření apod.).

 

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Zemědělský půdní fond

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém