Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Žádosti o stanovisko krajského úřadu k dotaci (SFŽP ČR, MŽP, MZe,OPŽP, ROP, EHP, OPD, CÍL3)

 

Životní prostřední a zemědělství

 
 
 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 201 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
9.5.2014Své produkty mohou regionální výrobci přihlásit hned do dvou soutěží
Potravinářské soutěže „Regionální potravina Ústeckého kraje“ a „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“ budou i letos hodnotit v jednotlivých kategoriích ty nejlepší výrobky, které pocházejí z našeho území. Další ročník Regionální potraviny již byl vyhlášen, Potravinářský výrobek se slavnostně spustí příští týden na akci ve Stadicích.
Mgr. Alena Tichá
20.3.201430 milionů korun pro Ústecký kraj: MŽP a kraj vyhlásí novou výzvu na tzv. kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí se dohodlo s Ústeckým krajem na vyhlášení nové výzvy pro předkládání žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Na tuto již druhou výzvu bude alokováno 30 milionů korun s tím, že ministerstvo i kraj přispějí stejnou výší finančních prostředků, tedy 15 miliony.
Mgr. Magdalena Hanáčková
27.1.2014Kotlíková dotace 2013 spěje do závěrečné fáze
Podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona o krajích a na základě 2. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“ rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 53/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 o poskytnutí účelových investičních dotací v rámci tohoto dotačního programu krajským úřadem administrovaným žadatelům, jejichž žádost byla registrována, tj. kladně posouzena z hlediska formální správnosti, úplnosti a souladu s podmínkami Příloh XIII Směrnice MŽP č. 6/2010 a s podmínkami 2. Společné výzvy a Zásad pro poskytování podpory z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje v rámci Společného programu.
RNDr. Zdeněk Rytíř
17.12.2013Krajský úřad odebírá pravidelně vzorky ze skládky CELIO
Krajský úřad Ústeckého kraje dne 2. 12. 2013 zajistil opakovaný kontrolní odběr vzorků ze skládky CELIO, na kterou byly dovezeny neutralizované kaly za účelem skladování a jejich následného spálení v cementárně. Odebrané vzorky byly odborně analyzovány v akreditované laboratoři a výsledky zkoušek byly poskytnuty dne 12. 12. 2013.
RNDr. Zdeněk Rytíř
1.11.2013Ekologická konference představila trendy v oblasti výchovy a novou soutěž
V prostorách Gotického hradu v Litoměřicích se dnes konala Krajská konference enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty a zároveň 13. setkání škol a institucí Ústeckého kraje, které se věnují rozvoji ekologické výchovy. Zhruba sto přítomných hostů na akci přivítala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, která má školství na starosti.
Mgr. Alena Tichá
26.9.2013Hejtman se zajímal o nápravu areálu bývalé lovosické olejárny
Na krajském úřadu v Ústí nad Labem se dnes uskutečnila schůzka k problematice kontaminovaného objektu bývalé lovosické olejárny. Hejtman Oldřich Bubeníček si vyžádal informace o postupu likvidace objektu. Jednání se zúčastnila starostka Lovosic Lenka Lízlová a odborníci z oblasti životního prostředí a krizového řízení.
RNDr. Zdeněk Rytíř
19.9.2013Krajský úřad odebírá pravidelně vzorky ze skládky CELIO
Krajský úřad Ústeckého kraje dne 2. 9. 2013 zajistil opakovaný kontrolní odběr vzorků ze skládky CELIO, na kterou byly dovezeny neutralizované kaly za účelem skladování a jejich následného spálení v cementárně. Odebrané vzorky byly odborně analyzovány v akreditované laboratoři a výsledky zkoušek byly poskytnuty dne 10. 9. 2013.
RNDr. Zdeněk Rytíř
3.8.2013VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU
Pro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 3.8.2013 v 13:49 hod vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu.
RNDr. Zdeněk Rytíř
1.8.2013„Kotlíková dotace“ v Ústeckém kraji spuštěna
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ministr životního prostředí Tomáš Podivínský i ředitelka Státního fondu životního prostředí Radka Bučilová připojili své podpisy pod Dohodu o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Podepsání Dohody bylo posledním zbývajícím krokem nutným ke spuštění dotačního programu na výměnu kotlů také v Ústeckém kraji.
Mgr. Magdalena Hanáčková
25.7.2013Dar místním organizacím Českého rybářského svazu
Z prostředků, jež obdržel Ústecký kraj od centrálních orgánů na financování prvotních nákladů odstraňování škod červnových povodní, zakoupil sítě a rybářské boty třem místním organizacím Českého rybářského svazu. Vybavení jim předali Arno Fišera a Monika Zeman.
Mgr. Zbyněk Šebesta
23.7.2013Známe obce a města, které nejlépe třídí odpad
Výsledky osmého ročníku soutěže Skleněná popelnice, kterou pravidelně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, se letošní účastníci dozvěděli na ústeckém zámečku Větruše během slavnostního vyhlašování. Z vítězství se za obce radovaly Vrbičany a mezi městy bodovala Krásná Lípa.
Mgr. Alena Tichá
11.7.2013Obnova lesů v Krušných horách by stála až 5 mld. korun
Už před čtyřmi lety konstatovali v závěrečné zprávě odborníci z pracovní skupiny ustavené Ústeckým krajem, že kompletní rekonstrukce asi 26 000 hektarů poškozených lesů v Krušných horách by přišla na 3,5 – 5 miliard korun. Takové náklady by musel samozřejmě vynaložit stát. Miliony ovšem poskytuje vlastníkům lesa i samotný Ústecký kraj.
Mgr. Zbyněk Šebesta
28.6.2013Krajský úřad spouští nové webové stránky NATURA 2000
Krajský úřad Ústeckého kraje připravil pro širokou veřejnost nové webové stránky, které se věnují soustavě NATURA 2000. Informace o lokalitách zahrnutých v soustavě jsou k dispozici na www.usteckykraj-priroda.cz.
Mgr. Magdalena Hanáčková
19.6.2013Přípravy minimalizace zápachu na Střekově pokračují
Dne 18.6.2013 se na krajském úřadu uskutečnilo jednání pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství se zástupci společností Usti Oils s.r.o.
Mgr. Magdalena Hanáčková
21.6.2013„Roudnice nad Labem– revitalizace Labe levý břeh“
Během plavby po řece Labi z Roudnice byl hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi představen projekt „Roudnice nad Labem - revitalizace Labe levý břeh“, pro který byla zpracována projektová dokumentace včetně potřebných povolení.
Mgr. Magdalena Hanáčková
18.6.2013Krajský úřad odebírá pravidelně vzorky ze skládky CELIO
Krajský úřad Ústeckého kraje na začátku měsíce června zajistil opakovaný kontrolní odběr vzorků ze skládky CELIO, na kterou byly dovezeny neutralizované kaly za účelem skladování a jejich následného spálení v cementárně. Odebrané vzorky byly odborně analyzovány v akreditované laboratoři.
Mgr. Magdalena Hanáčková
29.5.2013Pokračuje eliminace pachových anomálií na Střekově
Další konkrétní technická i organizační opatření k eliminaci občasných pachových zátěží v oblasti ústeckého Střekova projednali v uplynulých dnech zástupci společností Oleochem a Infraspol (dále jen společnosti) při jednání s představiteli odboru životního prostředí a zemědělství na Krajském úřadu Ústeckého kraje.
RNDr. Zdeněk Rytíř
15.5.2013Varování Krajského úřadu Ústeckého kraje před podvodným jednáním
Krajský úřad Ústeckého kraje varuje před podvodným jednáním „předsedy Občanského sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje“, který vystupuje pod jménem Roman Razák
RNDr. Zdeněk Rytíř
12.5.2013Evropsky významné lokality v ohrožení. Hejtmani apelují na vládu
Pardubice (10. 5. 2013) – Podobně jako v jiných krajích musí i Pardubický kraj ze zákona vyhlašovat evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Stát však situaci blokuje, neboť neposkytl krajům dostatečné finanční prostředky. O společném postupu vůči vládě jednali v pátek na krajském úřadu v Pardubicích hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, krajský radní Václav Kroutil spolu s hejtmany Oldřichem Bubeníčkem z Ústeckého kraje a Stanislavem Mišákem ze Zlínského kraje. Na vládu chtějí apelovat přes Asociaci krajů České republiky.
RNDr. Zdeněk Rytíř
9.5.2013Díky soutěži se vybralo skoro 15 000 kusů starého elektra
Skončila velká sběrová soutěž Sbírej a vyhraj!, která si kladla za cíl zvýšit povědomí občanů o třídění elektra. V každém kraji odměnila společnosti ASEKOL, pořadatel soutěže, jednoho šťastlivce tabletem Samsung a další čtyři výherce hodnotnými cenami. Díky téměř 3 000 účastníků soutěže se vybralo celkem 14 555 kusů starých spotřebičů.
RNDr. Zdeněk Rytíř
30.4.2013Mysli globálně, jednej lokálně – aneb ekologická výtvarná soutěž Ústeckého kraje
Pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se koná výtvarná soutěž Kouty krajiny Ústeckého kraje. Cílem je vytvořit uměleckou formou zprávu o stavu životního prostředí v Ústeckém kraji. Kolektivy ze zapojených 30 škol se se zadaným ekologickým tématem vypořádaly různorodým způsobem - 3D modely, plakáty, flipy, nástěnkami, obrázky, keramikou, leporelem, CD prezentací, videem, filmovým příběhem. Slavnostní vernisáž proběhla na krajském úřadě, kde jsou díla vystavena a kde lze hlasovat o jejich umístění.
Mgr. Magdalena Hanáčková
25.4.2013Kraj podpoří ekologické kotle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém 5. zasedání dne 24. 4. 2013 zřídilo „Fond životního prostředí Ústeckého kraje“, který bude spravovat finanční prostředky vyčleněné krajem na financování Společného programu na podporu výměny kotlů v Ústeckém kraji.
RNDr. Zdeněk Rytíř
19.4.2013Životní prostředí na webové televizi
Na internetové televizi www.u-tv.cz byla založena nová rubrika „Životní prostředí“. Jsou zde umístěny nové tématické spoty: Ochrana životního prostředí, Voda, Ovzduší, Zemědělství, Energie, Odpady a Natura 2000.
RNDr. Zdeněk Rytíř
27.3.2013Krajský úřad odebírá pravidelně vzorky ze skládky CELIO
Krajský úřad Ústeckého kraje dne 4. 3. 2013 zajistil opakovaný kontrolní odběr vzorků ze skládky CELIO, na kterou byly dovezeny neutralizované kaly za účelem skladování a jejich následného spálení v cementárně. Odebrané vzorky byly odborně analyzovány v akreditované laboratoři a výsledky zkoušek byly poskytnuty dne 25. 3. 2013.
RNDr. Zdeněk Rytíř
22.3.20134. setkání partnerů projektu TAB – Take a breath! Nadechni se!
V Ústí nad Labem na krajském úřadě se konalo 4. setkání partnerů projektu TAB, 3. seminář pracovní skupiny a 2. jednání řídícího výboru tohoto mezinárodního projektu. Celou akci tentokrát organizoval Ústecký kraj jako partner projektu.
Mgr. Magdalena Hanáčková

Zobrazeno je 25 z celkem 201 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém