Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Žádosti o stanovisko krajského úřadu k dotaci (SFŽP ČR, MŽP, MZe,OPŽP, ROP, EHP, OPD, CÍL3)

 

Životní prostřední a zemědělství

 
 
 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 213 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
27.1.2012Lesy ČR pomohly zlepšit kvalitu vody ve vodárenské nádrži Fláje
Lesy ČR se aktivně zapojily do významného a užitečného příhraničního projektu, jehož cílem je zlepšit kvalitu vody přitékající do vodárenské nádrže Fláje, v blízkosti obce Český Jiřetín na Mostecku v Ústeckém kraji. Nádrž je významnou zásobárnou pitné vody pro celou podkrušnohorskou oblast, mimo jiné pro Teplice a Ústí nad Labem.
Mgr. Alena Tichá
26.1.2012Terezín získá protipovodňovou ochranu proti dvousetleté vodě
V Terezíně byla včera slavnostně zahájená stavba protipovodňových opatření, které ve městě vyrostou do dvou let. Oblast Litoměřicka v minulosti trpěla kvůli ničivé velké vodě několikrát. Ochranu Terezína zajistí hráze, mobilní stěny, ale především citlivá rekonstrukce historického vojenského opevnění města. Celkové náklady na protipovodňová opatření jsou téměř 137 milionů korun.
Mgr. Alena Tichá
25.1.2012Ústecký kraj zlepšuje informování o Povodňovém plánu Ústeckého kraje
Na webovou stránku Ústeckého kraje v sekci „životní prostředí“ (http://www.kr-ustecky.cz/zivotni_prostredi.asp) byl umístěn banner s odkazem na Povodňový plán Ústeckého kraje. Povodňový plán Ústeckého kraje byl aktualizován a digitalizován v rámci projektu realizovaného za pomoci Operačního programu Životní prostředí.
Mgr. Alena Tichá
23.12.2011Povolení pro CELIO: Odvolání byla zamítnuta
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal 26. září t.r. litvínovské společnosti CELIO rozhodnutí „Změna č. 20 integrovaného povolení pro zařízení Skládkový komplex CELIO a. s.“
Mgr. Zbyněk Šebesta
14.12.2011Greenpeace si „stěžují“ na svou vlastní nečinnost
Sdružení Greenpeace, které je známo mnoha aktivitami na ochranu životního prostředí v zájmu planety Země, se najednou nechalo slyšet, že se výsostně zajímá o problematiku tzv. ostravských kalů. Kde aktivisté tohoto sdružení a dalších „ochranářů“ byli, když se rozhodovalo o projektu „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“? Proč zaspali, když se v zákonných lhůtách rozhodovalo o možnostech likvidace kalů z Ostravska v Ústeckém kraji?
RNDr. Zdeněk Rytíř
14.12.2011Krajský úřad odpověděl na petici k ostravským kalům
Krajský úřad Ústeckého kraje odpověděl na petici proti dovozu a spalování ostravských kalů v čížkovické cementárně. Úřad ve svém vyjádření opětovně zopakoval, že při vydávání všech svých rozhodnutí postupoval v souladu s legislativou České republiky. Neměl a nemá žádné zákonné nástroje k zastavení dovozu ostravských kalů na území Ústeckého kraje a jejich spalování v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích. Vydanou 20. změna integrovaného povolení pro skládku společnosti CELIO nyní posuzuje Ministerstvo životní prostředí ČR (MŽP). Krajský úřad Ústeckého kraje rovněž předal ministerstvu podnět k prošetření integrovaného povolení pro společnost Lafarge Cement.
Mgr. Magdalena Hanáčková
8.12.2011Krajský úřad se v souvislosti s ostravskými kaly obrátil na premiéra
Krajský úřad Ústeckého kraje zaslal předsedovi Vlády ČR Petru Nečasovi dopis v souvislosti s dovozem ostravských kalů do Ústeckého kraje a jejich plánovaným spalovánímj. Sdružení Čistá Ostrava převezla v minulých týdnech na skládku společnosti CELIO 110 tisíc tun tzv. ostravských kalů, které by měly být v následujících šesti letech spáleny v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích. Rada Ústeckého kraje tento záměr striktně odmítla. V souvislosti s touto zakázkou se rovněž objevily pochybnosti, zda její realizace probíhá v souladu se zadáním výběrového řízení.
Mgr. Alena Tichá
2.12.2011Integrované povolení pro společnost Celio prověří ministerstvo
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o změně č. 20 integrovaného povolení (IP) společnosti CELIO a.s. přezkoumá Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). V tuto chvíli je již kompletní spisový materiál na ministerstvu. Vyjádření MŽP by mělo být známé do konce letošního roku. Krajský úřad bude na základě tvrzení bývalého obchodního ředitele společnosti Geosan, podle kterého se nebezpečný odpad Geobal 4 během dvanácti měsíců na skládce speče a začne se z něj uvolňovat ropný maz, a nad rámec schváleného integrovaného povolení monitorovat a alalyzovat, zda na skládce nedochází k popsanému procesu a změně vlastností nebezpečného odpadu.
Mgr. Magdalena Hanáčková
1.12.2011Ústecký kraj se v souvislosti s ostravskými kaly obrátí na Vládu ĆR
Vedení Ústeckého kraje se v souvislosti s plánovaným spalováním 110 tisíc tun ostravských kalů v čížkovické cementárně obrátí na Vládu ČR. Primárně se bude ptát, proč nebyla dodržena dokumentace EIA, která stanovila množství spalovaných kalů v pěti cementárnách a dvou elektrárnách v ČR. Zároveň bude žádat o vyčlenění finančních prostředků na likvidaci obdobných ekologických zátěží v Ústeckém kraji, jako jsou Laguny Ostramo a rovněž bude chtít otevřít otázku legislativních změn. Ostravské kaly totiž odhalily mezery ve stávajících zákonech, které neumožňují krajským úřadům efektivně chránit životní prostředí a zdraví občanů.
Mgr. Magdalena Hanáčková
28.11.2011Krajský úřad a Ústecký kraj: další novinářská manipulace s fakty
Reakce na text Kraj: Integrované povolení cementárně nezměníme
Mgr. Magdalena Hanáčková
24.11.2011Ústecký kraj zlepšuje informování o kvalitě ovzduší
Web Ústeckého kraje ode dneška přehledněji informuje o aktuálním stavu rozptylových podmínek a smogu. Hned na úvodní stránce je viditelný banner „kvalita ovzduší“, který se nově dle aktuální situace zbarví červeně, oranžově nebo zeleně. Význam barev odpovídá silničnímu semaforu. Když se ovzduší zhorší, je panel červený, když zlepší, tak zezelená. Aktuálně je oranžový, který značí upozornění.
Mgr. Alena Tichá
23.11.2011Cementárna Lafarge v Čížkovicích začala spalovací zkoušku kalů z Ostravska
Předmětem této zkoušky, která začala v pondělí 22. listopadu, je autorizované měření emisí dle vyhlášky MŽP č. 354/2002 Sb. (stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu) a vyhlášky č. 205/2009 Sb. (o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů), které provede akreditovaná laboratoř na měření emisí CS Proekos z Prahy.
RNDr. Zdeněk Rytíř
16.11.2011Reakce na Deníky: Krajský úřad už mnohokrát vše vysvětlil
Vzhledem k článku „Kaly: Kraj musí leccos vysvětlit!“ musíme důrazně zopakovat stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, které jsme již mnohokrát dali novinářům k dispozici, které však autorky článku zcela přehlížejí. Krajský úřad postupuje vždy v souladu s platnou legislativou a nikdy by nevydal rozhodnutí, které by nesplněním zákonných limitů a norem ohrožovalo zdraví občanů Ústeckého kraje nebo mělo negativní dopad na životní prostředí v regionu.
Mgr. Magdalena Hanáčková
16.11.2011Smogová situace se mírně zlepšila – rušíme regulaci
Rušíme signál regulace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 pro území Ústeckého kraje. Platnost signálu skončila ve 13.00 hodin dne 16. 11. 2011. Dříve vydaný signál UPOZORNĚNÍ zůstává v platnosti.
RNDr. Zdeněk Rytíř
15.11.2011Úřad zřídil informační adresu
V minulých týdnech se desítky občanů obrátily s telefonickými, mailovými i poštovními dotazy ohledně likvidace ostravských kalů na území Ústeckého kraje na nejrůznější osoby a pracoviště krajského úřadu. V této souvislosti se Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl zřídit centrální informační mailovou adresu kaly@kr-ustecky.cz.
Mgr. Magdalena Hanáčková
14.11.2011Kvůli smogu je vyhlášena regulace zdrojů znečištění
Podle krajského regulačního řádu je vyhlášen signál REGULACE. Smogová situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 nastala. Vyhlašujeme signál regulace pro Ústecký kraj. Platnost signálu je od 13.00 hodin dne 14. 11. 2011 do odvolání.
RNDr. Zdeněk Rytíř
13.11.2011Upozornění na možnost výskytu smogové situace
Podle krajského regulačního řádu je vyhlášen signál UPOZORNĚNÍ - upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 a tedy možnost vyhlášení signálu regulace. Vyhlašujeme signál upozornění pro Ústecký kraj. Platnost signálu je od 15.15 hodin dne 13. 11. 2011 do odvolání.
RNDr. Zdeněk Rytíř
12.11.2011Kraj odmítá odpovědnost za státní zakázku likvidace kalů z Ostravy
Při páteční teplické i sobotní litoměřické demonstraci proti kalům z Ostravy zazněly opět neoprávněné výtky vůči vedení Ústeckého kraje. Hejtmanka Jana Vaňhová odmítá tvrzení, že by byla jakkoli spoluodpovědná za státní zakázku likvidace ostravských kalů v Ústeckém kraji. „Nejsem podepsána pod žádným rozhodnutím, které by mělo znamenat ohrožení životního prostředí v našem kraji, a platí to i o případu kalů. Stále považuji vládou dříve určené řešení likvidace ostravských lagun za špatné, stát rozhodoval o likvidaci kalů v našem kraji bez naší účasti,“ uvedla Jana Vaňhová.
RNDr. Zdeněk Rytíř
7.11.2011Jak je to doopravdy s ostravskými kaly v Ústeckém kraji
Reakce na poplašné zprávy Deníku ohledně kalů z Ostravy

Problematiku ostravských lagun si už v roce 1996 vzala do své kompetence Vláda ČR. Ta je tedy zodpovědná za způsob jejich likvidace a ekologickou nezávadnost.
Posuzování vlivu likvidace lagun na životní prostředí zahájilo Ministerstvo životního prostředí v lednu 2006 a v únoru 2009 vydalo kladné stanovisko. V něm byly zároveň stanoveny podmínky likvidace, mimo jiné i transport po železnici a následné využití alternativního paliva u konečného odběratele.
RNDr. Zdeněk Rytíř
4.11.2011Ministerstvo životního prostředí by se mělo vyjádřit k ostravským kalům
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová dnes dopisem požádala ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby se ministerstvo vložilo do stále méně přehledné a vypjaté situace okolo skladování a spalování ostravských stabilizovaných odpadních kalů na území Ústeckého kraje. Ústecký kraj principiálně nesouhlasí s postupem, kdy se ekologické zátěže Moravskoslezského kraje řeší na úkor jiného, přičemž oba kraje patří z hlediska kvality ovzduší k nejvíce znečištěným. Ústecký kraj však vzhledem k současné legislativě neměl možnost skladování a spalování kalů na svém území zamezit.
RNDr. Zdeněk Rytíř
18.3.2011Déšť a vítr pročistil ovzduší, smog už nehrozí
Byl zrušen signál upozornění na možnost smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10. Platnost signálu pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice a Ústí nad Labem skončil v 0.10 hodin dne 18. 3. 2011.
RNDr. Zdeněk Rytíř
14.3.2011Upozornění na možnost výskytu smogu
„Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 a vyhlášení signálu regulace. Vyhlašujeme signál upozornění pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice a Ústí nad Labem. Platnost signálu je od 21.55 hodin dne 13. 3. 2011 do odvolání.“
RNDr. Zdeněk Rytíř
7.3.2011Čistota ovzduší se zlepšila, signál upozornění byl konečně odvolán
Rušíme signál upozornění na možnost smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10. Platnost signálu pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice a Ústí nad Labem končí v 5.40 hodin dne 7. 3. 2011.
RNDr. Zdeněk Rytíř
2.3.2011Ovzduší se pročistilo, je odvolána regulace zdrojů znečištění
Rušíme signál regulace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice a Ústí nad Labem. Platnost signálu v 23.00 hodin dne 1. 3. 2011.
RNDr. Zdeněk Rytíř
28.2.2011Smogová situace opět nastala, je vyhlášen signál regulace
Smogová situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 nastala. Vyhlašujeme signál regulace pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice a Ústí nad Labem. Platnost signálu je od 6,15 hodin dne 28.2.2011 do odvolání.
RNDr. Zdeněk Rytíř

Zobrazeno je 25 z celkem 213 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém