Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje

 

Zónově relační tarif Dopravy Ústeckého kraje

 
Tarif
Dodnes na většině kraje ve veřejné autobusové dopravě platí klasický kilometrický tarif, který neumožňuje přestup s jedním jízdním dokladem a cestující nemohou používat několikadenní předplatní jízdní doklady.
Všichni dopravci, kteří začnou od 1.1.2015 zajišťovat provoz na linkové autobusové dopravě DÚK budou vybaveni jednotným systémem odbavování, který umožní vzájemné uznávání jízdenek. Systém se bude dále postupně rozšiřovat na městské dopravy a vlaky.

.

 
 
 

Karta DÚK ilustrační

Nový integrovaný tarif přinese možnost používat přestupní jízdní doklady několikaminutové až několikadenní.Cestující budou moci nejen přestupovat, ale i využívat slev, které jsou vázány na předplatné jízdné. Nabízíme sedmidenní, třicetidenní a na čipové kartě též devadesátidenní díky skutečnosti, že všichni „krajští“ dopravci budou vybaveni novým odbavovacím systémem, tedy novými čipovými kartami a strojky. Nosičem jízdného může být čipová karta a papír zabezpečený ochrannými prvky.

Tarif bude tzv. zónově-relační. Jedna zóna bude zpravidla vymezovat katastrální území jedné obce. O tom, která zastávka bude přiřazena do které zóny, se cestující dozví z jízdních řádů, kde u každé zastávky bude určeno číslo zóny. Jako povolená cesta bude uznána cesta nejkratší, nejrychlejší nebo s nejmenším počtem přestupů v rámci povolených nadzón. 
 

 

Jak se počítá jízdné.
Nebude záležet pouze na tom, kolika zónami cestující pojede, ale také na vzdálenosti těchto zón, tedy odkud a kam. Vzdálenost zón jsme kvůli spravedlivému posouzení ohodnotili takzvanými tarifními jednicemi, které zpravidla kopírují kilometrickou vzdálenost centrálních zastávek jednotlivých zón. Tarifní jednice cestující zjistí z Matice tarifních jednic. Pojede-li cestující z jedné zastávky do jiné zastávky ve stejné zóně, zaplatí stejné jízdné bez ohledu na skutečnou kilometrickou vzdálenost obou zastávek. Pokud však bude nástupní zastávka v jiné zóně než výstupní, jízdné bude propočteno dle počtu tarifních jednic mezi jednotlivými zónami.

 

Princip výpočtu časových jízdenek.
Spočívá v určení násobku základního jízdného a může vytvořit výraznou úsporu oproti jednotlivému jízdnému. Časové jízdenky se také významně zvýhodňují možností opakované jízdy v průběhu dne (není omezena na jednu cestu tam a jednu cestu zpět).

  • U třicetidenního jízdného činí 26 násobek základního jízdného.
    Pokud tedy základní jízdné bude činit např. 20 Kč, třicetidenní jízdné bude stát 520 Kč. Pravidelný cestující, který by platil jednotlivě jízdné 20 Kč při každé cestě tam a zpět každý den např. 20 pracovních dní, zaplatil by za  jízdné v součtu 800 Kč. Je tedy výhodnější zakoupit časové třicetidenní jízdné za 520 Kč s možností využití ve všech dnech bez rozdílu. Pokud tedy bude cestující jezdit tam a zpět každý den, začíná se mu investice do 30 denní jízdenky vyplácet již 14. den platnosti! Den výhodnosti investice do časové jízdenky se může ještě zkrátit, pokud cestující pojede během dne vícekrát.
  • U sedmidenních jízdenek činí 7,5 násobek základního jízdného (vyplatí se tedy u 4 cest tam i zpět během 7 dnů).
  • U devadesátidenních jízdenek činí 70 násobek základního jízdného.
    Toto jízdné bude vydáváno pouze na čipovou kartu. To s sebou přinese omezení u doprav, které budou do doby přechodu na čipové karty integrovány pouze na papírových jízdních dokladech.

 

Jednání kraje s městy o integraci městské a krajské dopravy stále probíhají. V září jsou integrační jednání nejdále u měst Ústí nad Labem a Teplice. Pozitivně se také rozvíjejí jednání v dalších městech.  

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava Ústeckého kraje > Cena jízdného > Zónově relační tarif Dopravy Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém