Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zvláště chráněná území v kraji

 
ODPOVĚĎ pro Mirku Salavovou, 3.1.2018
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):


Dobrý den, paní Dosedělová,

zasílám Vám otázky ohledně vyhlášení některých lokalit v kraji zvláštně chráněného území (jedná se o  Buky na Bouřňáku, Červený Hrádek, Cínovecký hřbet, Domoslavické údolí, Drmaly, Hovězí skály, Lomské údolí, Pekelské údolí, Pod Lysou horou):

1) Jak jste dané lokality vybírali?

2) Kdy budou lokality definitivně prohlášeny za zvláštně chráněná území? A kdo o tom rozhoduje?

3) Jak budete zajišťovat ochranu těchto přírodních památek?


Odpověď:


Dobrý den,

 

posílám odpovědi na vaše dotazy.

 

1.       Lokality k územní ochraně byly zvoleny a vymezeny na základě výsledků biologických inventarizačních průzkumů provedených v roce 2015 v rámci projektu „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 3. Etapa 2014 - 2015“, financovaného Operačním programem Životní prostředí. Průzkumy byly zaměřeny na výskyt ohrožených druhů hmyzu, hub a obratlovců. Území navržená k ochraně se zpravidla vyznačují nadprůměrným zastoupením lesních porostů nejstarší věkové třídy.

2.       Předpoklad je v průběhu roku 2018, v závislosti na průběhu zřizovací procedury, která trvá obvykle několik měsíců. Zvláště chráněná území budou zřízena nařízením kraje, o jehož vydání rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

3.       Po nabytí účinnosti příslušného nařízení kraje budou v terénu vyznačeny hranice chráněného území, osazeny tabule se státním znakem, územní ochrana bude zapsána do katastru nemovitostí  a začnou platit základní a bližší ochranné podmínky pro příslušnou přírodní památku nebo přírodní rezervaci, jejichž porušování ze strany fyzických a právnických osob bude sankcionováno podle platných předpisů. Hospodaření v lese bude nadále probíhat podle plánu péče zvláště chráněného území; to může v jednotlivých případech znamenat i to, že příslušné území nebo jeho část bude vyjmuto z normálního hospodářského cyklu pasečného lesa nebo bude dokonce ponecháno svému přirozenému vývoji. Přístupnost jednotlivých chráněných území pro veřejnost nebude nijak omezována oproti současnému stavu.

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2018 / 10.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém