Orientační nabídka


 

11.10. 2011 Regionální meeting Ústí nad Labem

 

 
 

Regionální meeting dne 11.10.2011

 

Místo jednání: Krajský úřad UK, zasedací místnost 208

Přítomni:

   • za KÚÚK – Ing. Kuszniruková, Ing. Šašková, Ing. Poláková, R. Fráňa (technická asistence)
   • za SD a.s. – pí Šťovíčková, pí Suchardová
   • za ČSŽ – Ing. Zdeňková
   • zástupci obcí – viz prezenční listina
                             

Jednání zahájila pí Kuszniruková, přivítala přítomné a seznámila je s obsahem jednání.

Informovala o dosavadním průběhu projektu, který končí k 31.12.2011. Výstupy projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci, kterou pořádá lead partner (Provincie Trento) v prosinci 2012. Představeny zde budou pilotní projekty všech zúčastněných partnerů z Itálie, SRN, Rakouska, Polska, Slovinska a ČR.

 

Ing. Ivana Poláková – prezentace

  • informovala o harmonogramu prací – dokončení projektu do 31.12.20111
  • byla založena Asociace Vital Villages, sdružující zástupce všech pprojektových partnerů, přistupovat mohou i další zájemci. Předmětem činnosti bude společníá mezinárodní propagace produktů jednotlivých partnerů, vytvořených v průběhu realizace projektu. 
  • připravuje se mezinárodní katalog jednotlivých produktů, bude v AJ
  • informovala o dalších mezinárodních projektech, které kraj předkládá do poslední vyhlášené výzvy programu CENTRAL EUROPE, předpokládá se úzká spolupráce s obcemi

 

Ing. Zdeňková

  • představila turistické balíčky „Po stopách dolů“ a jednotlivé okruhy – Bílinský a Tušimický
  • v současné době se připravuje propagační DVD, bude dokončeno v průběhu října 2011. V případě zájmu je možná distribuce na informační centra obcí, k dispozici budou na informačních centrech ČEZ v Ledvicích a SD, a.s. v Chomutově.

Ing.. Kuszniruková informovala o projektu „Propagace rekultivovaného a revitalizovaného území ÚK“, který ÚK předložil do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad“. Projekt bude v případě poskytnutí dotace zahájen do konce roku 2011, zahrnuje území Mostecka, Teplicka, Ústecka a Chomutovska a navazuje na projekt Listen to the voice of villages.

 


Zapsala: Ing. Iva Šašková
Dne: 11.10.2011

 

Regionální meeting ÚK_11_10_2011 obr 01

 

Regionální meeting ÚK_11_10_2011 obr 02

Regionální meeting ÚK_11_10_2011 obr 03

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Radovan Fráňa
Vytvořeno / změněno: 27.12.2011 / 11.10.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém