Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

2. Konference projektu TAB, Turín 23.1. 2013, Itálie

 
 

 
 

Projekt TAB – Take a breath! Nadechni se!

Projekt v rámci programu Central Europe

„Lepší kvalita ovduší pro lepší Evropu“ – pod tímto heslem se konala 2. konference k problematice kvality ovzduší v různých regionech Střední Evropy. Konference se konala 23. 1. 2013 v severoitalském městě Turín. Zúčastnili se jí zástupci všech osmi partnerů projektu TAB, aby si zde vyměnili dosavadní zkušenosti s realizací jednotlivých cílů v projektu a vytyčili další postup. Kromě partnerů projevili o konferenci zájem i zástupci města Turín, zástupci ministerstev a odborné veřejnosti. Za Ústecký kraj přednesli svůj příspěvek ing. Anna Lehká a ing Tomáš Peřina z odboru životního prostředí Ústeckého kraje. Seznámili posluchače s problematikou ovzduší v Ústeckém kraji, se systémem státní správy i samosprávy v této oblasti i se zákony, které se týkají problematiky čistoty ovzduší. Ústecký kraj je jedním z regionů, kde bude vytvořen a naplněn konkrétními údaji matematický model vlivu ovzduší na zdraví obyvatelstva. Význam stálé péče o čistotu ovzduší v Evropě, význam informovanosti veřejnosti o této problematice , podtrhla paní E. Vignati z Evropské komise DG. Ta oznámila, že rok 2013 je vyhlášen pod heslem „Čistší vzduch pro všechny“. V souladu s tímto na úrovni Evropské komise proběhne po celé Evropě řada akcí zaměřených na problematiku znečištěného ovzduší, jeho vlivu na zdraví obyvatelstva i hledání cest, jak dosáhnout čistšího ovzduší. Jednoznačně velkým problémem je polétavý prach zejména z dopravy a z lokálních topenišť. Série akcí vyvrcholí na podzim v Bruselu na Open days, které budou zaměřeny právě na tuto problematiku.

                Konference končila v pozdních odpoledních hodinách a ještě večer se partneři sešli, aby se dohodli, jaký bude další postup při realizaci konkrétních úkolů, tj. systematické plnění údaji Virtuální observatoř, za všechny zapojené regiony a města a zapojení stakeholderů v jednotlivých regionech do tohoto projektu.

Další setkání všech partnerů, tentokrát čistě pracovní, proběhne 24.3.2013 v Ústeckém kraji.

Ing. Marcela Holečková, CSc.

 

Konference TAB, Turín 23.1. 2013

 

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 4.2.2013 / 4.2.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém