Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

2.Regionální workshop Ústí nad Labem

 
.
20.2. 2013
 

Odkazy


 
 

.

Regionální pracovní setkání projektu ADAPT2DC - Inovativní řešení pro úspory infrastruktury na územích s úbytkem obyvatelstva, programu CENTRAL EUROPE, ERDF.

 

Dne 20.2. 2013 se v Ústí nad Labem jednalo o problematice příhraničních regionů, které podléhají sociologickým trendům, jako jsou například odliv a stárnutí obyvatelstva. V případě Ústeckého kraje jakožto partnera projektu ADAPT2DC jde o pilotní území Vejprtska. Jednání se účastnil 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Zástupci českého partnera projektu, kolegové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR vysvětlili přísedícím na konkrétních příkladech a statistických datech podstatu projektu. Do programu jednání vstoupil také nový strategický expert , pan Michal Tomčík, který bude působit v rámci pracovního balíku WP5. Ve svém vstupu se věnoval mimo jiné také školství, což je v souvislosti s demografickými změnami dosti aktuální a problematické téma, jak potvrdil, z hlediska města Vejprt (součást pilotního území), pan Ing. Rostislav Velek , tajemník městského úřadu.

Po úvodní části se v duchu programu jednání začali účastníci zabývat již první oblastí analýzy, která v rámci projektu připadá právě na Ústecký kraj, a to veřejnou dopravou.  Pro tuto část debaty byli pozváni odborníci na dopravní obslužnost i údržbu komunikací nejen za Krajský úřad Ústeckého kraje, ale i za dodavatelské subjekty. Byly diskutovány otázky četnosti spojů, prostorový rozsah linek, odlišnosti potřeb jednotlivých klientských skupin (důchodci, studenti), propojení jednotlivých druhů dopravy a vůbec vývoje systému dopravní obslužnosti do budoucích let. Ústecký kraj analyzuje prostřednictvím projektu ADAPT2DC oblast Chomutovska. Dle vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu Ing. Jakuba Jeřábka jsou dopravci vybírání v řádném výběrovém řízení, které je, toho času připraveno tak, aby byly nové smlouvy platné od roku 2015. Diskutována byla i cenová politika.

Otevřena byla i otázka údržby silnic a komunikací. Zástupce města Vejprty specifikoval  obtíže, se kterými je potřeba se vyrovnat v důsledku polohy města (nadmořská výška), délky sítě silnic ve vlastní správě města (76 km) atd.

Druhá polovina z času věnovaného projektu ADAPT2DC proběhla nad tématem údržby veřejných budov ve vlastnictví měst a obcí v regionech postižených demografickými změnami. Modelem pro objasnění problému a možných řešení bylo opět město Vejprty a především budova bývalé polikliniky, která se již stala předmětem analýzy a energetického auditu.

Město, podle tajemníka hledá způsoby, jak tyto objekty smysluplně využít s ohledem na aktuální  sociální situaci, například v poptávce bytových prostor (výstavba malometrážních bytů). Za zmínku stojí strategie města nezbavovat se těchto budov odprodejem, ale ponechat si do budoucna možnost kontroly a správy.

Formálního ukončení pracovního setkání projektu ADAPT2DC se ujal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan RSDr. Stanislav Rybák. Svými osobními postřehy završil předcházející debaty a vyjádřil podporu zdárnému pokračování projektu, který má, podle jeho slov smysluplný dopad pro daný region Ústeckého kraje.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Dalibor Špoták
Vytvořeno / změněno: 4.9.2013 / 4.9.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém