Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

25 mil. Kč od Nadace ČEZ na investice do krajského školství

 
Rekonstruované budovy školy ve Varnsdorfu
Ústecký kraj vloni využil finančních darů od Nadace ČEZ na tři důležité investiční akce ve třech školách, příspěvkových organizacích. Modernizací se dočkaly školy ve Varnsdorfu, Ústí nad Labem nebo v Chomutově.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 8. ledna 2012

   Ústecký kraj úzce kooperuje  s moha významnými firmami a podniky, s nimiž má uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci. Finance, které podnikatelské subjekty věnují rozvoji Ústeckého kraje, jsou určeny do mnoha oblastí práce pro lidi v našem regionu. To je příklad součinnosti kraje a ČEZ, a. s.  kraje. V loňském roce

V loňském roce poskytla  Nadace  ČEZ  Ústeckému kraji příspěvek ve výši   25 milionů korun na investice od krajského školství; stejná  suma bude rozdělena i v roce letošním.

„VOŠ a SŠ  Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy“ - Cena celkem: 19 158 851 Kč, z toho 13 mil. Kča Nadace ČEZ.

Navržené stavební úpravy se týkaly stávajících objektů č.p. 2703, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu, které se nacházejí v areálu školy. Jedná se o hlavní budovu, kotelnu, tělocvičnu a dílny. Ve všech objektech byla vyměněna stará dřevěná oken za nová plastová  s pětikomorovým profilem bílé barvy a dvojitým dithermálním sklem. Na základě energetického auditu byly všechny objekty zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl. 80 mm. Dále byla z důvodu zemní vlhkosti odizolována část obvodového zdiva  v hlavní budově školy. Vzhledem k nedostatečnému přesahu  a havarijnímu stavu  střechy  u objektu dílen bylo nutné odstranit stávající živičné krytiny a položit krytinu novou. Při realizaci stavebních prací bylo počítáno i s drobnými terénními úpravami (okapový chodníček, zámková dlažba).

* Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí n.L., Výstupní – zateplení střech včetně hydroizolací. Cena  celkem:  6 537 450 Kč - z toho  6 mil. Kč od Nadace ČEZ.

Akce je součástí celkového projektu realizace úspor energií areálu Střední školy elektrotechniky a spojů Ústí n.L., ul. Výstupní a týká se částí A-B-C komplexu stávajících budov. V rámci akce byla na těchto pavilonech  zateplena fasáda (tl. 160 mm) a došlo i k zateplení střech včetně hydroizolace z měkčeného PVC. Současně byly zhotoveny nové klempířské prvky, došlo k výměně hromosvodů, ventilačních hlavic VZT a kanalizačních vpustí na střechách.  

* SŠ technická, gastronomická  a automobilní Chomutov – REKO plášťů budov v objektu Pražská 702. Investiční náklady celkem: 43 mil. Kč, z toho 6 milionů korun od Nadace ČEZ.

Tato investiční akce řeší zateplení plášťů budov školy v Pražské ulici  včetně výměny výplní otvorů u objektů dílen a spojovací chodby a rovněž nové zastřešení objektu tělocvičny. Součástí stavebních úprav bylo i obnovení části dešťové kanalizace a odvodnění střech  do stávající kanalizace.

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 8.1.2013 / 8.1.2013 | Schváleno / Zrušeno: 8.1.2012 / 7.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém