Orientační nabídka


 

Setkání zástupců projektu „Naslouchejme hlasu venkova“

Logo
V rámci programu CENTRAL EUROPE je v Ústeckém kraji realizován projekt Naslouchejm hlasům vesnice (Listen to the Voice of Villages). Již čtvrtý meeting zástupců obcí zapojených do projektu se chystá na pondělí 9. listopadu.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 3. listopadu 2009

V pondělí  9. listopadu proběhne rámci projektu „Listen to the Voice of Villages“ v pořadí již čtvrté setkání zástupců obcí zapojených do projektu. Meeting bude zahájen v 10 hod. v zasedací síni  Krajského úřadu v Ústí nad Labem a naváže tak na návštěvu vedoucího partnera projektu a projektového partnera č. 2 (zástupce provincie a univerzity Trento), který Ústecký kraj navštívil ve dnech 29.- 30. října 2009.

   Zahraniční partneři svou návštěvou završili první etapu projektu – mapování partnerských teritorií. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit se blíže s územím, ve kterém Ústecký kraj bude realizovat pilotní projekt. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast  zasahující do čtyř okresů kraje (okresy Most, Chomutov, Ústí nad Labem a Teplice), návštěvníkům bylo díky nabídce spolupracujícího partnera projektu, kterým jsou Severočeské doly a.s., umožněno prohlédnout si celé pilotní území z  vyhlídkového letadla a získat tak představu o našem kraji. Dále delegace navštívila důl Bílina, rekultivované plochy Radovesické výsypky a nemalý dojem na ni také udělala návštěva přemístěného gotického kostela v Mostě. V průběhu návštěvy se uskutečnily také dvě pracovní porady, kde byly projednány možnosti rozvoje cestovního ruchu v pilotním území. Italský partner důsledně prodiskutoval s pracovním teamem projektu Ústeckého kraje možná řešení. Potvrdil a schválil záměr, který již pracovní team sleduje od zahájení projektu – využít to, co nemohou nabídnout žádní jiní projektoví partneři – ukázku industriální krajiny, krajiny uměle přetvořené člověkem, proces její přeměny a oživení.

   Meetingu projektu se 9. listopadu zúčastní i zástupci regionálních partnerů projektu – Českého svazu žen a Severočeských dolů a.s., budou také rozdány publikované propagační materiály projektu – katalog obcí a letáky.

Zveme tedy srdečně všechny zástupce obcí a těšíme se na setkání.

Připravila Ing. Iva Šašková

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Velká Hradební 3118/48
400 02  Ústí nad Labem

_____________________
tel.:     +420 475 657 734

mobil: +420 733 613 018

saskova.i@kr-ustecky.cz

http://www.kr-ustecky.cz

 

Odkaz: http://www.listentothevoiceofvillages.org/

 

loga

1
Prohlídka pilotního území projektu

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 3.11.2009 / 3.11.2009 | Schváleno / Zrušeno: 3.11.2009 / 2.12.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém