Orientační nabídka


 

4. setkání partnerů projektu TAB – Take a breath! Nadechni se!

1
V Ústí nad Labem na krajském úřadě se konalo 4. setkání partnerů projektu TAB, 3. seminář pracovní skupiny a 2. jednání řídícího výboru tohoto mezinárodního projektu. Celou akci tentokrát organizoval Ústecký kraj jako partner projektu.
 

 
 

V rámci prvního dne byly jednotlivými partnery představeny všechny dosavadní výstupy v rámci jednotlivých pracovních balíčků – Analýza zranitelnosti, SWOT analýza a návrhy adaptačních akčních plánů. Poté vedoucí jednotlivých pracovních balíčků vyhodnotili práci všech projektových partnerů a předložili srovnávací analýzy za všechny lokality projektu – tj. za Ústecký kraj a města Sosnowiec v Polsku, Varpalóta v Maďarsku, Velenje ve Slovinsku a svazek Val Sangone Valley v regionu Piemonte v Itálii. Odpoledne program pokračoval praktickým cvičením, během kterého měly určené skupiny namodelovat logický rámec vybraného stěžejního problému související s kvalitou ovzduší v daných lokalitách projektových partnerů. Cílem bylo prakticky předvést práci se stakeholdery, tj. jak definovat problém i aktivity, které povedou k jeho řešení..

 

Druhý den pokračoval dle daného programového harmonogramu. Dopoledne došlo k vyhodnocení současného stavu realizace projektu a naplánování dalších aktivit tak, aby došlo k plnění cílů projektu. Následně se konal 2. řídící výbor projektu TAB, kde členové výboru zhodnotili současnou implementaci projektu, diskutovali o finančních a institucionálních změnách v rámci projektu atd.

Po obědě účastníci setkání navštívili Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem - Kočkov. Odborníci z odboru ovzduší seznámili projektové partnery se  sítí měřících stanic na území našeho kraje, předvedli databázi měřených znečišťujících látek, laboratoř a další.

 

Nejbližší další setkání projektových partnerů je naplánováno na 23. – 24. 4. 2013 v polském Krakově. Polští partneři ostatním projektovým partnerům představí benchmarkingovou lokalitu, tzv. „lokalitu dobré praxe“.

 

Připravila: Ing. Anna Lehká

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 22.3.2013 / 22.3.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém