Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

4.setkání stakeholderů projektu TAB

 
 

 
 

Dne 10.6. 2014 se uskutečnilo 4. setkání stakeholderů projektu TAB. V tomto projektu je Ústecký kraj partnerem. Mezi přítomnými byli zástupci neziskové sféry, státní správy, samosprávy a komerční sféry. Setkání pokračovalo v nastaveném režimu z dřívějších mítingů. Úvodem Ing. Marcela Holečková, CSc, finanční manažerka projektu, shrnula dosavadní práci a výstupy projektu. Informovala o právě proběhlém závěrečném setkání projektových partnerů včetně závěrečné konference projektu TAB v polském městě Katowice v sídle lead partnera projektu TAB GIG – Glowny Instytut Gornictwa.

Další část setkání byla ryze pracovní. Všichni zúčastnění pokračovali v tvorbě logického rámce zaměřeného tentokrát na dopravu v Ústeckém kraji. Překvapivě, přestože doprava je komplikovaný problém v rámci celé naší republiky, byli stakeholdeři více jednotní v definování a stanovení problémů i při návrzích jednotlivých opatření v rámci tohoto tématu, než při sestavování předcházejícího logického rámce na téma lokálního vytápění. Snahou bylo definovat jednoznačné výstupy, které budou splnitelné a jasně ověřitelné. I tento logický rámec souží jako podklad pro deklaraci Ústeckého kraje ke zlepšení kvality ovzduší a jeho výstupy jsou zakomponovány do Adaptačního akčního plánu projektu TAB.

Setkání skončilo kolem poledne. Závěrečné setkání se uskuteční  8.7. 2014.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 25.6.2014 / 25.6.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém