Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

5.setkání stakeholderů projektu TAB

 
 

 
 

Dne 8.7. 2014 se uskutečnilo 5. závěrečné setkání stakeholderů projektu TAB. V tomto projektu je Ústecký kraj partnerem. Mezi přítomnými byli zástupci výzkumných organizací, neziskové sféry, státní správy, samosprávy a komerční sféry. Setkání bylo závěrečné, shrnující dosavadní práci a smysl setkání předcházejících. Úvodem Ing. Marcela Holečková, CSc, finanční manažerka projektu, krátce pohovořila o proběhlé Výroční konferenci Central Europe ve Vídni. Představila nové dotační období, jeho podmínky a seznámila přítomné s dalšími možnostmi čerpání peněz z dotačního programu Central Europe.

Novému dotačnímu období se věnovala i druhá část setkání. Nejprve byl vyhodnocen projekt TAB, jeho přínosy a nedostatky. Poté se rozvinula diskuze nad případnými novými projekty. Jak je nastavit, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám našich občanů a zároveň naplnily cíle nového dotačního období. Nejvíce šancí získat partnerství v projektu mají, dle proběhlé konference ve Vídni, obce a města. Bohužel podpora investic bude již minimální, důraz je kladen především na spolupráci a výměnu zkušeností.

Setkání skončilo kolem poledne. Závěrem bylo řečeno, že by bylo vhodné pokračovat v setkávání, která přispěla k předávání informací a nastolila spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Novým prostorem tak budou nejspíše schůze zástupců ORP v ochraně ovzduší konané 1 – 2x do roka.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 24.7.2014 / 24.7.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém