Orientační nabídka


 

7) 2denní exkurze v Horní Lužici v Sasku

Prezentace ke staženi:
 

Odkazy


 
 

Dne 15. a 16. června 2022 proběhla další dvoudenní exkurze. Vrchní báňský úřad ve Freibergu ve spolupráci s Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH tentokrát pozval účastníky do Horní Lužice v Sasku. Za českou stranu se akce zúčastnili zástupci báňských úřadů v ČR (z Prahy a Mostu), Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Ústeckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství a odboru podpory podnikání, inovací a transformace), Hlavní báňské záchranné stanice Most, společnosti Severočeské doly, a.s. a Humatex, a.s..

Úvodní přednáškový blok proběhl v areálu bývalé briketárny Energiefabrik Knappenrode, prezentaci na téma zahlazování následků po těžbě v Horní Lužici přednesl Ing. Handro z LMBV. Následovala přednáška a prezentace Ing. Varadyho z OBÚ Most na téma „Rozvoj, průběh a útlum těžby hnědého uhlí na Mostecku“. Poté byl přednesen dr. Urbancem z ČBÚ příspěvek „Sanace a rekultivace a důlní škody v českém hornictví při dobývání ložisek nerostů“ (autoři Dušan Havel a Vítězslav Urbanec). Průvodcem odborné exkurze po objektu bývalé briketárny, ve které je dnes muzeum, byl bývalý zaměstnanec firmy, jehož výklad byl velmi autentický. Následovala exkurze na jezeře Knappensee, které je výsledkem zatopení bývalého hnědouhelného dolu u Knappenrode, nicméně oblast je pro veřejnost uzavřena kvůli probíhajícím rekultivačním pracím. Druhý den účastníci navštívili tzv. hnědý plavební kanál spojující jezera v rámci rekultivací po hornické činnosti, dále soutok dvou hlavních přítoků řeky Sprévy, která je využívána jako jeden ze zdrojů pro rekultivační projekty v rámci SRN. Poslední zastávka byla v „Parku bludných kamenů“ v Nochtenu, což je příklad rekultivace na kulturní krajinu parkového typu, v blízkosti aktivní těžby a jedné z nejmodernějších hnědouhelných elektráren v Evropě Boxberg. Účastníci akce průběžně diskutovali témata všech odborných přednášek a exkurzí a doplňovali výklad z úhlu pohledu svého profesního zaměření. Hlavními společnými tématy byly hydrické rekultivace a s nimi spojené přírodní limity, např. nedostatek vody, nestabilní terén apod.

V rámci odborných přednášek, exkurzí a zejména společných diskuzí dochází k průběžnému plnění definovaných cílů projektu. Mezi hlavní dosažené výsledky patří:

  1. seznámení s prací a poznatky báňských úřadů a činností hornických organizací na obou stranách Krušných hor a prohloubení institucionální spolupráce,
  2. představení báňské legislativy v obou zemích, zejména pak legislativy v oblasti efektivního zajištění prostředků na sanace a rekultivace,
  3. výměna zkušeností a znalostí.

Závěrečná konference za účasti zástupců báňských úřadů a dalších zapojených institucí z obou zemí se uskuteční ve Freibergu v září 2022. Prezentovány budou mj. obecné zásady pro přeshraniční spolupráci a koordinaci v oblasti těžby.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 27.6.2022 / 27.6.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies